Autoritatea Abilitată cu Funcţii de Protecţie a Consumatorilor

Autoritatea Aeronautică Civilă a Republicii Moldova

Telefon: (+373 22) 823 500; 823 523, 823 623
Fax: (+373 22) 52 91 18
E-mail: info@caa.gov.md
Adresa postala: Republica Moldova, Chisinau, bd. Dacia 80/2, MD-2026
Secretariat e-mail: secretariat@caa.gov.md