Prague

Prague / PRG / Prague-Ruzyne Airport

Phone:
+ 420 224 210 271
Mob:
prague@airmoldova.md
Email:
Krakovsk√° 1695/21, 110 00 Praha, Czechia