Tipar Inchide

Termenii și condițiile de transportare

Cuprins:

 

 

DEFINIŢII

Bagaj - totalitatea lucrurilor care se iau într-o călătorie. În afara situaţiilor în care este specificat altfel, termenul include atât bagajul înregistrat cât şi cel neînregistrat.

Bagaj înregistrat - bagajul luat în primire de către Transportator şi pentru care acesta eliberează recipisa de bagaj.

Bagaj neînregistrat - orice alt bagaj în afara celui înregistrat.

Bilet electronic - documentul emis in format electronic, folosit de Transportatorul aerian în baza căruia se face îmbarcarea în aeronavă și care conține toate informațiile despre zbor, datele de călătorie și tarif. 

Bilet complementar (conjunction ticket) - bilet emis împreună cu alt bilet şi care constituie, împreună, un singur contract de transport.

Codul companiei aeriene - este un cod alfanumeric din două caractere sau trei litere, care identifică o anumită companie aeriană. Codul companiei Air Moldova - 9U

Code share -   zborul operat de către o companie aeriană care oferă partenerilor săi (una sau mai multe companii) posibilitatea comercializării acelui zbor, respectiv vânzarea de bilete de transport, în nume propriu, cu număr de zbor şi cod propriu.

Condiţiile Contractului - precizările cuprinse în bilet sau predate odată cu acesta, care includ o trimitere la unele din Condiţiile de transport ale companiei aeriene. 

Convenţie - Convenţia pentru unificarea anumitor norme referitoare la transportul aerian internaţional, semnată la Montreal pe 28 mai 1999.

Cuponul pasagerului - parte din bilet care poartă această menţiune şi care trebuie păstrată de către pasager.

Cupon electronic - este cuponul pasagerului emis în format electronic care se păstrează în baza de date a Transportatorului aerian.

Cupon de zbor - parte din biletul emis de sau în numele transportatorului, care poartă menţiunea "valabil pentru transport" şi care indică punctele între care pasagerul are dreptul să fie transportat.

Dauna- cuprinde decesul, vătămarea corporală, prejudiciile cauzate prin întârziere, pierdere parţială sau alte prejudicii de orice natură ivite în urma transportului sau în legatură cu transportul sau a altor servicii suplimentare prestate de către transportator.

Forţa Majoră - situaţii neobişnuite şi imprevizibile care scapă controlul pasagerului şi/sau transportatorului, ale căror consecinţe nu ar fi putut fi evitate chiar dacă s-ar fi luat toate măsurile de prevedere cuvenite.

Pasagerul - orice persoană care este sau urmează să fie transportată în baza unui document de transport aerian, cu excepţia membrilor echipajului.

Pasager cu mobilitatea redusă - orice persoană a cărei mobilitate este afectată din cauza unei incapacități (senzoriale sau locomotorii), a unei deficiențe fizice, a vârstei, a unei boli sau a altei cauze (persoane care utilizează un scaun cu rotile, persoane cu deficiențe de vedere, în vârstă, foarte înalte sau supraponderale).

Recipisa de bagaj - document eliberat de Tansportator în scopul exclusiv al identificării bagajelor înregistrate.

Segment de zbor - o singură călătorie, pe o anumită rută, ce presupune plecarea sau returul.

Stopover - întrerupere deliberată a călătoriei din voinţa pasagerului într-un loc situat între locul de plecare şi cel de destinaţie.

Tarif - reprezintă tarifele publicate, taxele şi/sau condiţiile de transport înregistrate, dacă este cazul, la autorităţile corespunzătoare.

Timp pentru înregistrare – perioada de timp stabilită de către Transportatorul aerian pentru îndeplinirea tuturor formalităților de înregistrare a pasagerilor și bagajelor acestora.

Transportator aerian - înseamnă Air Moldova şi compania aeriană, alta decât Air Moldova, care a emis biletul de călătorie, precum şi toate companiile aeriene care transportă pasagerul şi/sau bagajele sale sau care se angajează să presteze orice alt serviciu în legatură cu acest transport.

Uniunea Europeana (EU) - uniunea ecomică și politică alcatuită din 28 de state membre: Austria, Belgia, Bulgaria, Cipru, Republica Cehă, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Ungaria, Irlanda, Italia, Latvia, Lituania, Luxemburg, Malta, Olanda, Polonia, Portugalia, România, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Marea Britanie, Croația.

 

1. APLICABILITATE

1.1 Generalităţi

1.1.1 Condiţiile de Transport se aplică numai la zborurile sau segmentele de zbor, pentru care este indicată denumirea companiei aeriene Air Moldova, cu excepţia cazurilor prevăzute în Articolele 1.2, 1.4 şi 1.5

1.2 Zboruri operate în regim charter

1.2.1 Dacă transportul se efectuează în temeiul unui acord charter, prezentele Condiţii de Transport se aplică dacă sunt încorporate prin referință sau altfel în acordul de charter sau documentul de transport emis în legatură cu acest contract. 

1.3 Zboruri operate în regim “Code Share”

1.3.1 Pe unele rute, compania Air Moldova are încheiate aranjamente cu alţi transportatori, denumite "Code Share". Aceasta înseamnă că alte companii pot opera un zbor chiar dacă compania Air Moldova figurează în bilet ca Transportator.

1.3.2 În acest caz compania aeriană care operează zborul se definește ca “operatorul zborului”, dar compania, care conform contractului Code Share, figurează în bilet ca transportator este definit ”transportator marketing”.

1.3.3 Prezentele condiţii sunt aplicabile şi acestei modalități de contract de transport, denumite  Code Share. În cazul acestor aranjamente, compania Air Moldova va aviza pasagerul în momentul rezervării referitor la compania a cărei aeronavă efectuează zborul și asupra modificării eventuale a acesteia. 

1.3.4 Agențiile de voiaj, inclusiv acelea care activează în regim on-line, care nu au contract direct cu compania Air Moldova și nu pot fi controlate de ea, la fel sunt obligate să informeze pasagerul despre compania care operează cursa, de fapt. 

1.3.5 Fiecare partener Code Share are reguli proprii în raport cu operarea zborului. Aceste reguli pot să difere de cele ale companiei Air Moldova. 

La regulile enunțate se referă:

 • Deschiderea/închiderea înregistrării;
 • Transportarea minorilor neînsoţiţi;
 • Transportarea animalelor;
 • Refuzul la îmbarcare;
 • Compensațiile referitoare la refuzul de îmbarcare;
 • Serviciu de asistenţă cu oxygen;
 • Operaţiuni neregulate;
 • Normele de bagaj și responsabilitatea transportării acestuia.

1.3.6 Pentru regulile şi reglementările partenerilor Code Share a companiei Air Moldova, pasagerilor li se recomandă să acceseze paginile oficiale ale companiilor-partenere.

1.4 Valabilitatea condițiilor de transport

Transportul aerian este guvernat de condiţiile de transport şi reglementările tarifare ale transportatorului, valabile la data emiterii biletului său, în cazul în care această condiţie nu poate fi îndeplinită, la data începerii călatoriei în baza primului cupon de zbor din bilet.

1.5 Prioritatea legilor

1.5.1. Prezentele condiţii de transport sunt aplicabile cu excepţia prevederilor care contravin tarifelor Transportatorului sau unor legi, în care caz predomină acele tarife şi legi. Nevalabilitatea vreuneia dintre prevederile condiţiilor de transport nu are efect asupra celorlalte.

1.6 Predominarea condiţiilor de transport asupra reglementărilor transportatorului

1.6.1 Cu excepţia prevederilor contrare din prezentele condiţii de transport, în caz de contradicţie între acestea şi reglementările transportatorului, predomină prevederile condiţiilor de transport.

1.7 Numele și adresa transportatorului

1.7.1 Numele transportatorului poate fi indicat în bilet drept codul companiei – 9U.

Adresa transportatorului: bd.Dacia 80/2, MD 2026, Chișinău, Republica Moldova.

Cuprins

 

2. BILETE

2.1 Prevederi generale

2.1.1 Biletul constituie dovada încheierii contractului de transport între Transportator şi Pasager al cărui nume este înscris în bilet şi a cărui identitate trebuie sa fie dovedită la cerere.

2.1.2 Transportul va fi autorizat doar Pasagerului al cărui nume apare în bilet. Pasagerul este obligat să dețină un act de identitate valabil (paşaport sau buletin) în funcţie de destinaţie (internă sau externă) cu menţiunile necesare pentru asigurarea accesului în ţara de destinaţie (viza).

2.2 Obligaţiuni

2.2.1 Transportul Pasagerului nu va fi autorizat decât la prezentarea biletului de călătorie valabil şi emis în mod legal, în conformitate cu reglementarile Transportatorului. Biletul trebuie să conţină cuponul de zbor valabil pentru transportul respectiv, toate celelalte cupoane de zbor valabile pentru transport şi cuponul Pasagerului.

2.2.2 Pasagerul nu are dreptul la transport dacă biletul prezentat este deteriorat sau a fost modificat de către altcineva decât transportatorul sau agentul său autorizat. Pasagerul va păstra cuponul şi celelalte cupoane de zbor neutilizate pe tot parcursul călătoriei şi le va prezenta (la cerere) Transportatorului ori de câte ori este nevoie.

2.3 Pierderea biletului

2.3.1 În cazul pierderii, furtului sau deteriorării biletului (sau unei parţi din acesta) de către Pasager, la cererea acestuia, Transportatorul va înlocui biletul respectiv (sau partea compromisă), prin emiterea unui nou bilet, cu condiţia existenţei dovezii, uşor de stabilit la acel moment, că un bilet valabil pentru cursa(ele) respectiva(e) a fost legal emis şi cu condiţia ca Pasagerul să semneze un angajament de despăgubire a Transportatorului până la concurenţa valorii biletului iniţial, pentru eventuale cheltuieli şi pierderi suportate de Transportator urmare a întrebuinţării greşite a biletului. În lipsa acestei dovezi sau a angajamentului semnat de Pasager, Transportatorul emitent poate solicita Pasagerului achitarea contravalorii unui nou bilet.

2.3.2 Transportatorul emitent poate percepe o taxă administrativă pentru aceste servicii, în afară de cazul în care pierderea, furtul sau deteriorarea biletului se datorează neglijenţei Transportatorului emitent sau a agentului său autorizat. 

2.4 Obligaţia de îngrijire

3.4.1 Biletul reprezintă un document de strictă evidență care trebuie să fie păstrat de către Pasager pe tot parcursul călătoriei. 

2.5 Numele pasagerului

2.5.1 Serviciul de transport este destinat numai Pasagerului indicat pe bilet. Numele Pasagerului indicat în bilet trebuie să fie identic cu numele din documentul de călătorie. Transportatorul își rezervă dreptul de a verifica actele de identitate ale pasagerilor.

2.6 Perioada de valabilitate

2.6.1 Cu excepţia prevederilor din bilet, din prezentele Condiţii de transport, sau din tarifele aplicabile (care pot limita valabilitatea biletului, caz în care limitarea va fi indicată în bilet), biletul este valabil cu respectarea următoarelor condiții şi termene:
- un an de la data emiterii, în cazul în care nici un segment din acesta să nu a fost utilizat;
- un an de la începerea călătoriei în baza primului cupon de zbor al biletului, în cazul în care acesta a fost utilizat parțial.

2.7 Succesiunea cupoanelor de zbor

2.7.1 Transportatorul onorează cupoanele de zbor în ordinea lor începând cu orașul de plecare menţionat în bilet.

2.7.2 Biletul nu va fi recunoscut de către transportator şi îşi va pierde valabilitatea dacă toate cupoanele nu sunt utilizate în ordinea lor conform biletului.

2.7.3 Biletul nu va îndreptăţi Pasagerul să-şi înceapă călătoria în unul din punctele de stopover specificate atunci când primul cupon de zbor pe un sector internaţional nu a fost utilizat la transport.

2.7.4 Fiecare cupon de zbor este valabil pentru transport la clasa specificată, la data şi la cursa corespunzătoare rezervării.

2.7.5 În eventualitatea în care Pasagerul nu sosește la timp la îmbarcare, Transportatorul va anula rezervarea pentru zborurile subsecvente sau de întoarcere.

Cuprins

 

3. TARIFE ŞI TAXE

3.1 Tarife

3.1.1 Tarifele se aplică numai transportului efectuat de la aeroportul de origine la aeroportul de destinaţie, cu excepţia cazurilor în care sânt stabilite expres alte condiţii.

3.1.2 Tarifele aplicabile transportului sunt cele publicate de Transportator sau, în lipsa acestora, cele stabilite în conformitate cu reglementările Transportatorului.De regulă, tariful aplicabil este tariful în vigoare la data plăţii biletului, pe ruta şi la datele specificate în bilet cu excepţia cazurilor când expres sânt prevăzute alte tarife.

3.1.3 Modificarea rutei sau a datelor de călătorie de către Pasager poate avea impact asupra tarifului aplicabil. Atunci când tariful perceput nu este tariful aplicabil, diferenţa va fi, după caz, achitată de către Pasager.

3.2 Taxe

3.2.1 Taxele impuse Pasagerului de autorităţile guvernamentale, de orice altă autoritate sau operatorul aeroportuar nu sunt cuprinse în tarifele aplicabile şi vor fi achitate de Pasageri în măsura în care acestea nu sunt deja incluse în tarif.

3.2.2 Aceste taxe se modifică în mod curent şi pot fi impuse şi după emiterea biletului.În eventualitatea introducerii unei noi taxe sau a majorării uneia existente şi înscrise în bilet, Pasagerul va plăti suma aferentă.

3.2.3 Transportatorul nu este responsabil pentru orice fel de adaosuri pentru servicii legate de emiterea şi reemiterea biletelor care pot fi solicitate de către agenţii de voiaj.

3.2.4 Transportatorul nu este obligat să efectueze transportul unui Pasager sau al bagajului acestuia şi poate refuza să-l continue dacă tariful aplicabil sau taxele datorate de Pasager nu au fost plătite. 

3.3 Valuta/moneda de plată

3.3.1 Tarifele şi taxele se achită în valuta ţării în care este emis biletul.

3.3.2 Sub rezerva prevederilor legii aplicabile, tarifele şi taxele sunt plătibile în toate monedele acceptate de Transportator.

Cuprins

 

4. REZERVARE

4.1 Cerinţe pentru efectuarea rezervării

4.1.1 Rezervările sunt efectuate de Transportator sau agenţii săi autorizaţi. Confirmarea rezervărilor se va face funcţie de disponibilitatea de locuri. La cererea Pasagerului, Transportatorul îi va furniza acestuia confirmarea în scris a rezervării. 

4.1.2. Anumite tarife pot impune limitarea sau anularea dreptului Pasagerului de a schimba sau anula rezervarea facută.Pentru condiţii specific individuale Pasagerilor li se recomandă să ia cunoștință de regulile tarifare corespunzătoare, informaţia despre care poate fi obţinută la birourile de vânzări ale Transportatorului sau  la agenţii autorizaţi. 

4.2 Termen limită pentru emiterea biletului

4.2.1. Transportatorul poate anula rezervarea fără preaviz, dacă Pasagerul nu a achitat biletul în termenul specificat de Transportator sau agentul său autorizat. 

4.3 Datele personale ale pasagerului

4.3.1. Pasagerul este conştient de faptul că a furnizat Transportatorului datele sale personale în scopul efectuării rezervărilor, emiterii unui bilet, obţinerii unor servicii auxiliare, facilitării procedurilor de graniţă şi asigurării accesului oficiilor guvernamentale la aceste date.

În acest sens, Pasagerul autorizează Transportatorul să reţină aceste date şi să le transmită oficiilor proprii, agenţilor autorizaţi, altor transportatori, furnizorilor de servicii auxiliare sau autorităţilor guvernamentale, indiferent de ţara în care îşi au sediul.

Conform articolului L 237 -7 Codului de Securitate al Franței, Vă informăm despre faptul că, transportatorul aerian are dreptul de a furniza informația din rezervare (PNR), din baza de înregistrare a pasagerilor (API) și din datele de la îmbarcare a pasagerilor Structurilor de stat a Franței și a altor organe competente cu scopul și doar conform condițiilor descrise în Decretul N° 2014-1095 din 26/09/2014 și apoi modificat prin Decret 2018/714 din 03/08/2018.

4.3.2 Este responsabilitatea Pasagerului să introducă corect datele de contact în vederea primirii confirmării rezervării pe care o efectuează și a biletului electronic. 

4.3.3. Pasagerul îşi exprimă consimţământul pentru procesarea de către transportator a datelor cu caracter personal.

4. 4 Negarantarea unui loc

4.4.1 Compania Air Moldova nu oferă pasagerilor locuri specifice în avion în avans şi nu poate garanta un anumit loc (cu excepția rezervării locurilor în avion pe pagina oficială a companiei www.airmoldova.md cu 24 de ore înainte de zbor).

4.4.2 În cazul în care are loc o schimbare de configurație a aeronavei sau de aeronavă cu o altă configurație față de cea inițial disponibilă la momentul rezervării, compania Air Moldova își rezervă dreptul de a modifica locul selectat.

4.4.3 Transportatorul îşi rezervă dreptul să modifice locul atribuit chiar după îmbarcarea în aeronavă, din motive operaţionale, de siguranţă sau de securitate a zborului.

4.5 Reconfirmarea rezervării

4.5.1 Compania Air Moldova nu cere reconfirmarea rezervărilor pentru zborurile operate de aceasta.

4.5.2 În cazul în care Transportatorul solicită Pasagerului să reconfirme rezervarea, nerespectarea acestei prevederi permite Transportatorului să anuleze rezervarea nereconfirmată. 

4.5.3 Pasagerul are obligaţia să verifice cerinţele de reconfirmare stabilite decătre Transportatorii implicaţi în călătoria sa. În cazul în care se solicită, Pasagerul va reconfirma rezervarea Transportatorului al cărui cod figurează în dreptul zborului înscris în bilet. 

4.6 Anularea rezervării

4.6.1 Atunci când Pasagerul nu se prezintă la o cursă, Transportatorul din urmă poate anula rezervările pentru zborurile următoare şi/sau retur.

Cuprins

 

5. ÎNREGISTRAREA ȘI ÎMBARCAREA PASAGERILOR

5.1 Pasagerul trebuie să se prezinte la ghişeul de înregistrare şi la poarta de îmbarcare la ora stabilită de Transportator pentru a permite îndeplinirea în timp util a formalităţilor de plecare.

5.2 În cazul în care Pasagerul nu se prezintă în timp util la ghişeul de înregistrare sau poarta de îmbarcare, sau nu este în posesia documentelor necesare, în consecinţă, neputând călători, Transportatorul îşi rezervă dreptul să anuleze rezervarea şi nu va întârzia plecarea cursei. Transportatorul nu-şi asumă nici o responsabilitate pentru daunele suferite sau cheltuielile suportate şi angajate de pasagerii care nu se conformează prevederilor prezentului articol.

Timpul limită pentru înregistrare la cursele Air Moldova este 60 minute până la ora planificată a zborului.

5.3 Pasagerul trebuie să se prezinte la poarta de îmbarcare în limita de timp care este indicată în tichetul de îmbarcare. Poarta de îmbarcare se închide cu 25 minute până la ora planificată a zborului. în excepție aeroportului din Frankfurt, în care poarta de îmbarcare se închide cu 30 minute până la ora planificată a zborului.

5.4 Compania Air Moldova poate anula rezervarea în privinţa pasagerului care nu a ajuns la timp la poarta de îmbarcare.

5.5 Transportatorul nu-și asumă responsabilitatea pentru pierderile sau pentru cheltuielile suferite din cauza neconformării pasagerului prevederilor prezentului articol. 

5.6 Pentru a lua cunoştinţă cu regulile şi reglementările partenerilor Code Share a companiei Air Moldova, pasagerilor li se recomandă să acceseze paginile oficiale ale companiilor-partenere.

Cuprins

 

6. DREPTUL DE A REFUZA SAU LIMITA TRANSPORTUL/ASISTENŢA SPECIALĂ

6.1 Dreptul de a refuza transportul

6.1.1 Transportatorul își rezervă dreptul de a refuza transportul Pasagerului sau a bagajelor acestuia dacă survine sau dacă Transportatorul are motive să creadă că va surveni una din următoarele situaţii:

 •  Refuzul este impus în vederea respectării legilor, reglementărilor sau ordinelor în vigoare în oricare stat de plecare, de destinaţie sau survolat;
 •  Transportul Pasagerului şi al bagajelor sale poate pune în pericol sau afecta securitatea, starea de sănătate, bunurile, confortul celorlalţi pasageri şi al echipajului;
 •  Comportamentul, vârsta, sănătatea mintală sau fizică a Pasagerului sunt de natură să facă necesară o asistenţă specială din partea Transportatorului, pe care acesta nu o poate pune la dispoziţie, fapt ce poate să producă un  disconfort celorlalţi pasageri, să conducă la proteste din partea acestora sau să prezinte un pericol oarecare pentru Pasagerul respectiv, pentru celelalte persoane sau pentru bunurile de la bordul aeronavei;
 •  Nerespectarea de către Pasager a instrucţiunilor Transportatorului sau refuzul să se supună controlului de securitate efectuat de Transportator sau autorităţile aeroportuare sau guvernamentale;
 •  Neachitarea de către Pasager a tarifului sau taxelor aplicabile;
 •  Pasagerul nu posedă documente de călătorie valabile, vize de transitsau de intrare pe teritoriul ţării de destinaţie-la caz,şi-a distrus documentele în timpul zborului sau refuză să le predea la cerere echipajului aeronavei în schimbul unui document de predare sau nu întruneşte condiţiile de liberă circulaţie a pasagerilor şi mărfurilor stabilite prin tratatele internaţionale la care RM este parte ;
 • În situația în care biletul prezentat de Pasager:
  1. a fost obţinut în mod ilegal sau a fost cumparat de la o altă persoană decât Transportatorul emitent sau agentul său autorizat;
  2. a fost declarat ca pierdut sau furat;
  3. are un cupon de zbor fie modificat de altă persoană decât Transportatorul sau agenţii săi autorizaţi, fie deteriorat;
 • Pasagerul nu a respectat prevederile paragrafului 2.7 al prezentelor Condiţii de Transport referitoare la succesiunea cupoanelor de zbor;
 • Persoana care prezintă biletul nu poate dovedi că este cea al cărei nume figurează pe bilet;
 • Pasagerul nu respecta instrucțiunile Transportatorului cu privire la siguranţași securitatea zborului;
 • Pasagerul nu respecta instrucțiunile Transportatorului cu referire la  intezicerea fumatului la bordul aeronavei sau folosirea la bordul aeronavei a echipamentelor electronice care nu sunt premise;
 • Pasagerul are nevoie de o asistenţă specială pe care Transportatorul  nu o poate oferi în mod raţional respectând toate regulile de siguranţă a zborurilor.

6.1.2 Fiecare partener Code Share are regulile sale în raport cu operarea zborului. Aceste reguli pot să difere de regulile companiei Air Moldova. Pentru regulile şi reglementările partenerilor Code Share a companiei Air Moldova, pasagerilor li se recomandă să acceseze paginile oficiale ale companiilor-partenere.

6.2 Asistenţa specială

6.2.1 Acceptarea transportării copiilor neînsoţiţi, a persoanelor aflate în incapacitate, a femeilor însărcinate, a persoanelor bolnave, infirme şi a altor persoane care solicită asistenţă specială, se va face numai în baza aprobării prealabile a Transportatorului în strictă conformitate cu regulamentele companiei Air Moldova cu conţinul cărora pasagerul se poate familiariza la agenți autorizați sau accesând pagina oficiala a companiei www.airmoldova.md.

6.2.2 Pasagerii trebuie să anunţe Transportatorul despre necesitatea asistenţei speciale, despre orice echipament special de care ei pot depinde în deplasare (ex. scaunul cu rotile)  şi pe care îl vor transporta cu ei, în momentul rezervării biletului şi nu mai târziu de 72 ore până la zbor.

6.2.3 Pasagerilor cu dizabilităţi nu li se va refuza transportul din cauza incapacităţii lor sau a altor reglementări în codiţiile în care starea lor nu se va agrava.

6.2.4 Fiecare partener Code Share are regulile sale în raport cu operarea zborului. Aceste reguli pot să difere de regulile companiei Air Moldova. Pentru a lua cunoştinşă cu regulile şi reglementările partenerilor Code Share a companiei Air Moldova, pasagerilor li se recomandă să acceseze paginile oficiale ale companiilor-partenere.

6.3 Pasageri cu mobilitate redusă (PRM)

6.3.1 La acceptarea transportului pasagerilor cu mobilitate redusă se va ţine cont de capacitatea Transportatorului de a oferi serviciul solicitat, starea de sănătate a pasagerului, limitările existente per tip de aeronavă. 

6.3.2 În anumite cazuri Transportatorul are dreptul să solicite prezentarea unui certificat medical sau aprobarea medicală cu referire la starea de sănătate a Pasagerului şi prezenţa aptitudinii pentru călătoria cu avionul. În cazul în care se va solicita aprobarea medicală, formularul special MEDIF se va completa de către medicul personal al pasagerului şi se va expedia către Transportator pentru aprobarea medicală. 

6.3.3 Informaţia cu referire la acceptarea transportului pasagerilor care necesită asistenţă specială la cursele companiei Air Moldova, Pasagerul o poate obţine direct de la Transportator, de la agenţii autorizaţi sau accesând pagina oficială a companiei www.airmoldova.md.

6.3.4 Transportatorul are dreptul să solicite călătoria Pasagerului cu un însoţitor, dacă aceasta este esenţial pentru siguranţa acestuia, sau dacă Pasagerul nu poate urma instrucţiunile de siguranţă ale echipajului în caz de evacuare. 

6.3.5 În momentul rezervării biletului, Pasagerii cu mobilitate redusă care călătoresc cu propriul scaun rulant trebuie să anunţe Transportatorul despre tipul acestuia sau despre orice alt echipament ajutător necesar pe parcursul zborului. Din motive de securitate, unele scaune rulante cum ar fi cele cu baterii umede sau cu baterii cu lithium nu pot fi acceptate în calitate de bagaj înregistrat la cursele companiei Air Moldova. Transportul unui echipament pentru mobilitatea persoanelor cu disabilităţi (scaun rulant, cârje, alte echipamente ajutătoare) este gratuit. 

6.4 Copii/copii neînsoţiţi

6.4.1 Copiii mici cu vârsta de până la 5 ani urmează a fi însoţiţi de către un adult. 

6.4.2 Copiii cu vârsta dela 5 pâna la 18 ani trebuie să fie însoţiţi de către un adult sau pot solicita serviciul “minor neînsoţit”.

6.4.3 Transportul copiilor neînsoţiţi se va accepta doar în baza aranjamentelor prealabile și cu aprobareaTransportatorului, cu achitarea tarifului aplicabil pentru serviciul “minor neînsoţit”. 

6.4.4 Procedura pentru serviciul “minor neînsoţit” va fi aplicată tuturor copiilor cu vârsta cuprinsă între 5-12 ani care călătoresc singuri, indiferent de cetăţenie cu excepţia certăţenilor moldoveni în privinţa cărora aceste cerinţe se vor aplica până la atingerea de către aceştea a vârstei de 18 ani. Procedura pentru serviciul “minor neînsoţit” se va aplica copiilor cu vârsta cuprinsă între 12-18 ani care călătoresc singuri, la cerere sau în cazul când legislaţia ţării în care îşi au reşedinţa indică la obligativitatea însoţirii acestora şi în cazul apariției unor dubii ale companiei, referitor la capacitatea minorului de a se descurca  singur în timpul călătoriei. În cazul încălcării regulilor stabilite în ţara în care copilul îşi are reşedinţa responsabilitatea materială pentru încălcarea acestor reguli este pusă pe seama părinţilor şi tutorilor.

6.4.5 Cu regulile referitoare la acceptarea transportării minorilor neînsoţiţi la cursele companiei Air Moldova pasagerii sau persoanele interesate se pot familiariza apelând la Transportator, agenţii săi autorizaţi sau accesând pagina oficială a companiei www.airmoldova.md

6.4.6 În cazul transportării copiilor fără însoţirea părinţilor sau a tutorilor urmează a fi consultate regulamentele şi legile statului a cărui cetăţean este minorul şi ale ţării de destinaţie. Părinții sau tutorii legali sunt responsabili să pregătească şi să prezinte toate documentele necesare pentru călătoria copilului. 

6.4.7 În conformitate cu legislaţia Republicii Moldova și cerinţele Poliţiei de Frontieră, minorii cetăţeni ai RM, trebuie să fie însoţiţi de către cel puţin un părinte, tutore legal sau orice altă persoană adultă care este desemnată prin declaraţie notarială de către unul din părinţi / tutore legal, pentru traversarea frontierei de stat a RM. 

6.4.8 Procedura pentru serviciul “minor neînsoţit” se va aplica tuturor copiilor, cetăţeni ai RM, cu vârsta cuprinsă între 5-18 ani care părăsesc teritoriul RM, la solicitarea prealabila a serviciului dat in momentul achizitionarii biletului, cu prezentarea ulterioara a documentelor necesare.

6.5 Femeile însărcinate

6.5.1 Femeile însărcinate sunt acceptate necondiţionat la bord dacă termenul de sarcină nu depăşeşte de 28 săptămâni. În cazul când termenul de sarcină este între 28-32 săptămâni pasagera urmează să prezinte un certificat medical, prin care se confirmă aptitudinea de a efectua zborul. După săptămâna a 32-a de sarcină şi până la sfârşitul săptămânii a 35-a de sarcină, şi în cazul unei sarcini cu posibile complicaţii, pasagera trebuie să prezinte certificatul medical ce confirmă aptitudinea de a efectua zborul şi de asemenea se va solicita completarea formularului MEDIF de către medicul personal, confirmat de către medicul companiei Air Moldova până la zbor.

6.5.2 Sunt acceptate la bord doar femeile însărcinate cu perioada sarcinii de până la sfârşitul săptămânii a 35-a în cazul sarcinii unice fără complicaţii, şi femeile însărcinate cu perioada sarcinii de până la sfârşitul săptămânii a 32-a în cazul sarcinii multiple fără complicaţii.

6.5.3 Regulile referitoare la acceptarea femeilor însărcinate la cursele companiei Air Moldova şi formularul MEDIF  pot fi solicitate de la Transportator, agenţii săi autorizaţi, sau accesînd pagina oficială a companiei www.airmoldova.md.

6.5.4 Fiecare partener Code Share are regulile sale în raport cu operarea zborului. Aceste reguli pot să difere de regulile companiei Air Moldova. Pentru a lua cunoştinţă cu regulile şi reglementările partenerilor Code Share a companiei Air Moldova, pasagerilor li se recomandă să acceseze paginile oficiale ale companiilor-partenere.

Cuprins

 

7. BAGAJUL

7.1 Limita de bagaj transportat gratuit

7.1.1 La cursele companiei Air Moldova se aplică conceptul “Piece Concept” pentru transportul bagajelor. Norma de bagaje acceptate gratuit spre transportare este aplicată în dependență de regula tarifului indicată în biletul Pasagerului. Greutatea bagajului standart la cursele companiei Air Moldova este 23 kg cu dimensiunile sumare 158 cm.

7.1.2 Greutatea maximă admisă pentru o unitate de bagaj la toate cursele companiei este de 32 kg. În cazul unui bagaj cu greuatatea mai mare de 32 kg se impune reîmpachetarea acestuia în mai multe unităţi cu greutatea de pâna la 32 kg sau expedierea acestuia drept cargo. Pentru unele piese de bagaj special precum scaune rulante, instrumente muzicale sau echipamente sportive se va face excepţie de la această regulă cu acordul prealabil al Transportatorului.

7.1.3 Pentru copiii cu vârsta de până la 2 ani se permite transportarea gratuită a unui cărucior pliabil sau a unui scaun special pentru maşină (cu acordul prealabil al Transportatorului).

7.1.4 Pentru pasagerii cu mobilitate redusă se permite de a transporta gratuit un echipament ajutător precum scaunul cu rotile, etc.

7.1.5 Fiecare partener Code Share are regulile sale în raport cu operarea zborului. Aceste reguli pot să difere de regulile companiei Air Moldova. Pentru a lua cunoştinţă cu regulile şi reglementările partenerilor Code Share a companiei Air Moldova, pasagerilor li se recomanda să acceseze paginile oficiale ale companiilor-partenere.

7.2 Exces de bagaj

7.2.1 Pentru transportul de bagaje suplimentar, în afara bagajului permis gratuit, urmează a fi achitată o taxă suplimentară, conform tarifelor pentru excedent de bagaje. Informaţia despre aceste tarife este pusă la dispoziţia Pasagerului de către compania Air Moldova şi agenţii autorizaţi în baza solicitării acestuia sau poate fi obţinută accesând pagina oficială a companiei www.airmoldova.md.

7.2.2. Pentru a lua cunoştinţă cu regulile şi reglementările partenerilor Code Share a companiei Air Moldova, pasagerilor li se recomandă să acceseze paginile oficiale ale companiilor-partenere.

7.3 Articole interzise pentru transportarea acestora în bagaje

7.3.1. Articolele considerate periculoase sunt acele materiale ce pot pune în pericol sănătatea şi securitatea persoanelor sau prezintă risc pentru personalul  şi echipamentele companiei. Transportul acestor articole este supus unor reglementări stricte de securitate.

Din motive de siguranţă, Pasagerii nu pot avea asupra lor articolele menţionate mai jos şi acestea nu vor fi transportate în nici unul din bagajele acestora:

 • Explozivi şi muniţii ( detonatoare şi fitiluri, capse detonante, bombe/cartuşe fumigene, dinamită, praf de puşcă şi explozibili plastici, mine, grenade şi alte dispozitive explozibile militare, copii sau imitaţii ale dispozitivelor explozibile)
 • artificii şi alte articole pirotehnice, flăcări;
 • materiale iritante sau ofensive;
 • gaze comprimate (ex: butan, oxigen, propan);
 • materiale corozive (ex: acizi, produse alcaline, acumulatori, mercur);
 • substante inflamabile lichide şi solide (ex: acetonă, gaze lichefiate, alcool industrial peste 70%, chibrituri);
 •  materiale magnetice,
 • substanţe otrăvitoare  (ex: arsenic, cianuri, insecticide);
 • materiale radioactive;
 • materiale oxidante (ex: decoloranţi, nitraţi, peroxizi);
 • arme ofensive si arme de foc;
 • dispozitive cu electroşoc
 • gaze şi spray-uri neutralizante si incapacitante

2. Articolelor ale căror transport este interzis de legile, regulamentele sau alte ordine în vigoare ale statului de origine al călătoriei, ale statului tranzitat, survolat sau de destinație;

3. Articolelor care, în opinia Transportatorului, nu sunt corespunzătoare pentru transport deoarece sunt periculoase, nesigure din motive de greutate, mărime, formă sau natura, sau care sunt fragile, perisabile, neadecvate pentru transport cu tipul aeronavei care va opera zborul.  Informații despre asemenea articole neacceptate la bord pot fi oferite la solicitarea Pasagerului;

4. Armelor de foc, muniţiei şi a armelor sportive. Transportul armelor este permis doar următoarelor categorii de pasageri: gărzilor de corp, ofiţerilor de poliţie sau escortelor, la îndeplinirea funcţiilor de serviciu pentru asigurarea securităţii oficialilor de stat, însoţirea unor mărfuri speciale sau diplomatice, escortarea unei persoane în arest.

7.3.2 În cazul în care unul din articolele descrise la 7.3.1, se află în bagajul Pasagerului responsabilitatea pentru prezenţă este pusă pe seama Pasagerului i-ar compania Air Moldova nu poartă răspundere pentru pierderea sau deteriorarea acestor obiecte.

7.3.3. Pentru a lua cunoştinţă cu regulile şi reglementările partenerilor Code Share a companiei Air Moldova, pasagerilor li se recomandă să acceseze paginile oficiale ale companiilor- partenere.

 7.3.4 Obligaţiile pasagerului:

 • Pasagerii urmează să declare conţinutul bagajului;
 • Pasagerii urmează să nu părăsescă bagajul fără supreveghere, să nu accepte pentru transport obiecte de la alţi pasageri sau alte persoane necunoscute;
 • Pasagerii urmează să nu transporte bagaj încredinţat de către o terţă persoană;
 • Se recomandă Pasagerilor să nu includă în bagaj obiecte perisabile sau fragile. În cazul în care acest tip de articole se conțin în bagaj, urmează a fi asigurată împachetarea şi ambalarea corespunzătoare, pentru protecţia acestor articole şi securitatea bagajelor pasagerilor şi a aeronavei. 

7.4 Dreptul de a refuza transportul

7.4.1 Transportatorul are dreptul de a refuza transportul articolelor specificate în punctul 7.3.

7.4.2  Transportatorul are dreptul de a refuza transportul unui bagaj care conţine un articol considerat în mod rezonabil, inadecvat pentru transport, care poate pune în pericol sau afecta siguranţa pasagerilor, echipei sau a aeronavei, care poate fi afectat în timpul transportului, care nu este ambalat corespunzător, care este interzis în conformitate cu Manualul IATA pentru reglemenatrea transportării bunurilor periculoase,  care sânt interzise de legile, regulamentele sau alte ordine în vigoare ale statului de origine al călătoriei, ale statului tranzitat, survolat sau de destinație, sau care este nepotrivit pentru transport din cauza dimensiunilor, greutăţii, formei sau caracterului.

7.4.3 Transportatorul are dreptul de a refuza transportul unui bagaj, dacă acesta nu este ambalat corect şi sigur în containere, pentru a asigura transportul acestuia în siguranţă.

7.4.4 Bagajul de cală predat pentru transport nu trebuie să conţină articole fragile, de valoare, sau perisabile.  Acestui bagaj i se va ataşa eticheta specială „limited release”. Compania nu va fi responsabilă pentru careva deteriorări rezultate din deficienţele sau defectele originale.

7.4.5. Pentru a lua cunoştinţă cu regulile şi reglementările partenerilor Code Share a companiei Air Moldova, pasagerilor li se recomanda să acceseze paginile oficiale ale companiilor-partenere.

7.5 Dreptul de percheziţie

7.5.1 Din motive de siguranță şi securitate, poate fi solicitată efectuarea unui control sau o scanare a Pasagerului, precum şi un control sau o scanare a bagajului. Bagajul poate fi percheziţionat în absenţa Pasagerului pentru a stabili dacă bagajul conţine orice articol descris în articolul 7.3.

7.5.2 Urmatoarele reguli se vor aplica pentru controlul de securitate a bagajelor:

 • bagajul înregistrat şi bagajul de mână va fi scanat de un echipament electronic;
 • dacă echipamentul specializat electronic nu este disponibil, se va efectua un control fizic;
 • controlul de securitate este efectuat de către autorităţile aeroportului;
 • scanarea sau controlul bagajelor trebuie să fie efectuat până la intrarea Pasagerilor în zonele cu acces limitat şi până la îmbarcarea în aeronavă în cazul depistării unui articol interzis pentru transport, acesta trebuie să fie reţinut şi înlăturat din bagaje.

7.5.3  În cazul dezacordului de a se conforma unei solicitări din 7.5.2, compania Air Moldova își rezervă dreptul  de a refuza transportarea Pasagerului sau a bagajelor acestuia. În situația deteriorării bagajului, ca urmare a controlului sau scanării acestui, Transportatorul  nu va fi responsabil pentru aceste daune, cu excepţia cazurilor de neglijenţă gravă şi intenţie din partea Transporatorului.

7.6. Bagajul înregistrat (de cală)

7.6.1 Imediat ce bagajul Pasagerului va fi predat la înregistrare, el va intra în custodia Transportatorului cu emiterea unei etichete pentru fiecare unitate de bagaj înregistrat. 

7.6.2 Bagajul înregistrat este etichetat cu o recipisă în care figurează numele Pasagerului și alte detalii cu referire la bagaj (numar bagaj, greutate, etc.).

7.6.3 Bagajul înregistrat va fi transportat ori de câte ori este posibil pe acelaş zbor cu Pasagerul, cu excepția situaţiilor în care se constată, că din motive de siguranţă sau de securitate bagajul trebuie transportat cu o cursă alternativă. În cazul în care bagajul înregistrat este transportat la un alt zbor, acesta urmează a fi livrat la destinaţie, cu condiţia ca legislaţia aplicabilă să nu impună prezenţa Pasagerului în timpul formalităţilor vamale.

7.6.4 Bagajul urmează a fi ambalat corespunzător, închis și securizat pentru a rezista unei manipulări standart în condiţiile de transport aerian fără a fi deteriorat.

7.6.5 Transportatorul își declină responsabilitatea pentru pierderea, deteriorarea sau livrarea cu întîrziere ale articolelor descrise mai jos, care au au fost incluse în bagaj, cu sau fără înştiinţarea companiei:

 • obiecte de preţ, fragile sau perisabile;
 • medicamente;
 • bani, carduri sau cecuri;
 • bijuterii, metale preţioase;
 • dispozitive electronice, calculatoare, telefoane;
 • chei;
 • documente de valoare, paşapoarte sau alte acte de identitate;
 • manuscrise, contracte  sau acte oficiale.

7.6.6 Înregistrarea bagajelor pentru cursele transfer subsecvente se va efectua în conformitate cu regulamentele companiei şi acordurile interline în vigoare.

Alte articole interzise în bagajul de cală:

 • baterii cu lithium;
 • ţigări electronice;
 • orice produse persabile sau de origine animală: carne, peşte, lapte sau produse derivate neconservate.

Restricţii cu privire la transportul ţigărilor electronice:

 • este strict interzis de a transporta ţigări electronice în bagajul de cală;
 •  tigările electronice pot fi transportate doar in bagajul de mână;
 •  este interzisă utilizarea lor la bordul aeronavei ( sau în timpul zborului).

 Restricţii cu privire la transportul bateriilor cu lithium:

Acceptul spre transportare a bateriilor cu lithium va depinde de tipul, configuraţia bateriilor, puterea Wh     (pentru baterii lithium ion) şi greutatea in grame  (pentru baterii lithium metal).

Bateriile cu lithium (de ex. cele de rezervă) nu sunt permise spre transportare în bagajul de cală.

 Bateriile cu lithium se vor accepta spre transportare doar în bagajul de mînă. Toate bateriilie cu lithium trebuie  să fie extrase din bagajul de mână dacă acesta nu poate  fi amplasat în cabina aeronavei dintr-un motiv  oarecarae şi este predat la cală.

Toate bateriile trebuie ambalate pentru a elimina posibilitatea unui scurtcircuit sau a activăriI accidentale asigurând protejarea polilor sau conectorilor expuşi cu capace sau bandă neconductoare sau prin plasarea bateriilor în pungi separate. Bateriile nu trebuie să inte în contact cu obiecte metalice, monede, chei etc.

Bateriile cu lithium ce sunt  incorporate/prezente în dispozitivele electronice (laptop, camere, telefon etc) pot fi acceptate în bagajul de cală, însă, transportul în bagajul de mână este recomandabil.

 Toate echipamentele electronice cu baterii lithium incorporate, în cazul transportării în bagajul de cală, trebuie să fie deconectate şi măsuri de precauţie trebuie întreprinse, precum protejarea butonului de activare, pentru a elimina posibilitatea activării accidentale. Este interzis încărcarea dispozitivelor electronice în timpul zborului.

Bateriile cu lithium, cunoscute sau suspectate ca fiind defecte sau deteriorate prezintă un înalt grad de risc şi nu sunt premise spre transportare cu avionul sub nicio formă.

 

Vehicolele mici electrice cu baterii lithium precum scuter electric, trotineta electrică, monociclu electric, hoverboard, bicicleta electrică, mini segway nu sunt acceptate spre transportare cu avionul.

Următoarele limitări se impun la acceptarea spre transportarea bateriilor cu lithium:

Wh sau LC

Configuraţia

Bagaj
de mână

Bagaj de cală
şi bagajul
DAA (predat
la gate)

Permis
asupra
persoanei

Confirmarea
companiei
aeriene

≤ 100Wh sau 2g

Incorporate în echipament

DA

DA

DA

NU

Baterii de rezervă

DA

NU

DA

>100Wh pînă la ≤ 160 Wh

Incorporate în echipament

DA

DA

DA

DA

Baterii de rezervă (max 2)

DA

NU

DA

>160Wh

Nu sunt permise spre transportare

Accesaţi Nota grafică pentru pasageri cu referire la articolele periculoase interzise.

Alertă privind telefonul Samsung Galaxy Note 7:

Având în vedere recentele incidente și preocupările exprimate de Samsung cu privire la telefonul Galaxy Note 7, AESA recomandă insistent pasagerilor să transporte aceste dispozitive doar în bagajul de mână. Dispozitivul trebuie să fie deconectat şi încărcarea lui în timpul zborului este interzisă.

7.7 Transportul bagajului special

7.7.1 Acceptarea transportului bagajului special, precum echipamentul sportiv, instrumente muzicale, articole supradimensionate sau alte articole ce pot necesita o manipulare diferită în timpul transportului este supusă unui aranjament şi unui acord prealabil, sub rezerva condiţiilor şi limitărilor Transportatorului. În timpul rezervării biletului, urmează a fi anunțată compania Air Moldova despre bagajul special, cu detalii despre caracterul bagajului, dimensiunile şi greutatea acestuia. Informația despre condiţiile si regulile de transportare a bagajului special, poate fi obţinută de la companie, agenţii ei autorizaţi sau pe pagina oficială a companiei www.airmoldova.md.

7.7.2. Pentru a lua cunoştinţă cu regulile şi reglementările partenerilor Code Share a companiei Air Moldova, pasagerilor li se recomandă să acceseze paginile oficiale ale companiilor-partenere.

7.8 Bagajul de mînă/neînregistrat

7.8.1 Greutatea maximă și dimensiunile sumare a bagajului neînregistrat acceptat  la bordul aeronavei, urmează a fi specificate de Transporator. Bagajul neînregistrat trebuie să corespundă tuturor reglementărilor Transportatorului.  Bagajul pe care pasagerul îl transportă în cabina aeronavei trebuie să corespundă spațiului disponibil sub scaunul din faţa pasagerului sau în compartimentul de bagaje special destinat pentru plasarea bagajului de mână. Transportatorul nu poartă răspundere pentru pierderea sau deteriorarea bagajului de mână.

7.8.2 În cazul în care bagajul nu poate fi depozitat în modul descris mai sus, depăşind greutatea admisă sau se consideră că el încalcă normele de securitate a transportării bagajului de mână, acesta va fi transportat ca bagaj înregistrat.

7.8.3 Articolele pe care pasagerul le consideră nepotrivite pentru a fi transportate în compartimentul destinat bagajului înregistrat (ex. instrumente muzicale sau alte obiecte similare), vor fi acceptate la transport în cabina de pasageri numai cu acordul prealabil al Transportatorului. Transportul acestor articole poate fi taxat separat.

Informaţie suplimentară poate fi obţinută de la Transportator, agenţii autorizaţi sau accesând pagina oficială a companiei www.airmoldova.md .

7.8.4 Compania are dreptul de a refuza transportul oricarui bagaj de mână/neînregistrat care depăşeşte greutatea, dimensiunile şi limita admisă, care prezintă un potențial pericol pentru siguranța pasagerilor/aeronavă. 

7.8.5 Dimensiunile maximale admise pentru bagajul de mînă/neînregistrat sunt: 115 cm (50x40x25 cm). Pasagerii clasei econom pot transporta în cabină o unitate de bagaj cu greutate de pînă la 8 kg. Pasagerii clasei business sunt în drept să transporte în cabină 2 unităţi de bagaj de mînă cu greutatea primei unităţi de pînă la 8 kg; a doua unitate – 4 kg.

7.8.6 Informaţie detaliată  cu privire la articolele interzise în bagajul de mână.

Pistoale, arme de foc sau alte dispozitive care lanseaza proiectile – dispozitive care pot fi utilizate sau par că pot fi utilizate pentru a cauza vătămări grave prin lansarea de proiectile, inclusiv:

 • toate tipurile de arme de foc, cum ar fi pistoale, revolvere, carabine, puşti;
 • arme de jucărie, copii si imitaţii ale armelor de foc care pot fi confundate cu arme adevărate;
 • părti componente ale armelor de foc, cu excepţia lunetelor telescopice;
 • arme cu aer comprimat si cu CO 2 , cum ar fi pistoale, puşti cu alice, carabine si puşti si pistoale cu bile;
 • pistoale lansatoare de rachete de semnalizare si pistoale de start;
 • arcuri, arbalete si săgeti;
 • harpoane si lansatoare de harpoane;
 • praştii si catapulte.

Dispozitive cu efect paralizant – dispozitive concepute special pentru a paraliza sau a imobiliza, inclusiv:

 • dispozitive cu electroşocuri, cum ar fi pistoale cu electroşocuri, pistoale paralizante (taser) si bastoane cu electroşocuri;
 • dispozitive de asomare si dispozitive de ucidere a animalelor;
 • substanţe chimice, gaze şi sprayuri neutralizante si incapacitante, cum ar fi sprayurile cu substanţe iritant-lacrimogene, spray-urile cu piper, spray-urile cu ardei iute, gazele lacrimogene, spray-urile cu acid şi spray-urile cu substanţe repulsive pentru animale;

Obiecte cu vârf ascuţit sau cu muchie ascuţită –care pot fi utilizate pentru a cauza vătămări grave, inclusiv:

 • obiecte concepute pentru a toca, cum ar fi topoare, securi si satare;
 • topoare si dalţi de spart gheata;
 • lame de ras:
 • cuttere
 • cuţite cu lame cu lungimea mai mare de 6 cm;
 • foarfece cu lame cu lungimea mai mare de 6 cm, măsurăta de la ax;
 • echipamente de arte marţiale, cu vîrf ascuţit sau cu lama ascuţită;
 • săbii si spade.

Unelte de lucru – unelte care pot fi utilizate atît pentru a cauza vătămări grave, cât si pentru a pune in pericol siguranţa aeronavei, inclusiv:

 • răngi; burghie si vîrfuri de burghie, inclusiv maşini de găurit electrice portabile fără fir;
 • unelte cu lamă sau tijă cu o lungime mai mare de 6 cm, care pot fi utilizate ca arme, cum ar fi şurubelniţe si dălti; 
 • fierăstrăie, inclusiv fierăstrăie electrice portabile fara fir;
 • arzătoare de sudură;
 • pistoale de impuşcat bolturi şi pistoale de batut cuie;

Substanţe si dispozitive explozive şi incendiare – care pot fi utilizate sau care par că pot fi utilizate pentru a cauza vătămări grave sau care pot pune în pericol siguranţa aeronavei, inclusiv:

 • muniţie;
 • capse detonante;
 • detonatoare si fitiluri;
 • copii sau imitaţii ale dispozitivelor explozibile;
 • mine, grenade şi alte dispozitive explozibile militare;
 • artificii şi alte articole pirotehnice;
 • bombe fumigene şi cartuşe fumigene;
 • dinamită, praf de puşca şi explozibili plastici;

7.9 Colectarea şi predarea bagajului înregistrat:

7.9.1 Pasagerul are obligaţia de a prelua bagajele, imediat ce acestea sunt disponibile la aeroportul de destinaţie sau de escală.

7.9.2 În situația în care pasagerul nu-şi revendică bagajul timp de 3 luni de la data la care a fost disponibil de a fi preluat, urmează a fi dispusă casarea acestui bagaj,  fără asumarea răspunderii pentru acest bagaj. Doar proprietarul bagajului de cală şi al recipisei de bagaj este autorizat să primească bagajul înregistrat.

7.9.3 Bagajul înregistrat urmează a fi predat, doar dacă toate taxele aplicabile sau datorate au fost achitate conform Contractului de Transportare.

7.9.4 În cazul în care o persoană care solicită un bagaj înregistrat, nu este în măsură să prezinte recipisa bagajului respectiv, acesta urmează a fi predat persoanei respective numai cu condiţia că persoana face dovada dreptului asupra acestui bagaj şi se constată, că acesta este proprietarul de drept al bagajului. 

7.10 Animalele de companie şi animalele utilitare:

7.10.1 Se acceptă transportul animalelor, doar câini si pisici, cu condiţia unei aprobări prealabile şi sub rezerva condiţiilor Transporatorului. Transportul câinilor şi pisicilor se va accepta doar în cabina aeronavei şi doar spre destinaţiile permise de regulamentele în vigoare. Transportul animalelor în cabină este supus condiţiei de respectare a regulamentelor statale cu referire la importul, exportul şi tranzitul de animale vii.

7.10.2 Animalele urmeaza să fie plasate în cuşti sau cutii corespunzătoare și să fie însoţite de certificate de sănătate si vaccinare valabile, permise de intrare şi alte documente solicitate de ţările de destinaţie sau tranzit.

7.10.3 Animalele de companie vor fi transportate într-o cuşca destinată acestui scop, care este închisă şi este sufficient de spațioasă pentru transportarea în siguranță animalului respectiv (animalul se poate ridica, întoarce şi respira ușor şi liber. Containerul nu trebuie să depăşească dimensiunile 50x40x25 cm iar greutatea containerului împreuna cu greutatea animalului nu trebuie să depaşească 8 kg.

7.10.4 Pasagerii se obligă să nu scoată animalele din cuşcă pe întreaga durată a zborului.

7.10.5 Transportul animalelor este supus unor condiţii şi limitări suplimentare, sub rezerva dreptului de a limita destinaţiile la care transportul animalelor va fi acceptat şi numărul animalelor acceptate per zbor. Greutatea animalului împreună cu containerul nu se va include în canitatea de bagaj admisă gratuit. Va fi achitată o taxă suplimentară de către pasager pentru transportul animalului.

7.10.6 Transportatorul nu duce responsabilitatea pentru rănirea, pierderea, îmbolnavirea sau moartea unui animal survenite înaintea, în timpul sau după transportare.

7.10.7  Transportatorul este absolvit de responsabilitate, în cazul în care animalul nu are toate documentele de ieşire, intrare, certificate medicale și alte documente necesare intrării sau tranzitării unei anumite țări, iar  proprietarul animalului urmează să despăgubească compania pentru toate amenzile, costurile, pierderile sau răspunderile care vor rezulta din această situaţie.

7.10.8 Din motivul prezenţei unor condiţii speciale, nu se efectuiază transportul animalelor vii spre/din Marea Britanie şi spre/din Irlanada.

7.10.9 Primordial procedurii de check-in, Pasagerul va îndeplini o declaraţie de limitare a responsabilităţii companiei pentru transportul animalelor. Formularul se va oferi înainte de acceptul pasagerului la zbor.

7.10.10 Câinii utilitari care însoţesc un pasager cu disabilitate sunt acceptaţi spre transport gratuit, în cabina aeronavei cu aprobarea prealabilă. Din motive de siguranţă pot fi aplicate restricţionări pentru dimensiunea şi greutatea animalului. Dacă va fi necesar, se va bloca un loc suplimentar pe motiv de siguranţă şi comoditate. În cazul călătoriei cu un animal utilitar, compania urmează a fi informată în timpul rezervării iar statutul animalului în calitate de animal utilitar, urmează a fi probat prin prezentarea documentaţiei respective. Pasagerul are responsabilitatea pentru toate documentele de ieşire, intrare şi transit ale animalului.  Animalul utilitar trebuie să fie cu lesă şi cu botniţă dar nu este obligatoriu să fie în container. Nu este permis să se deplaseze prin cabina aeronavei sau să fie plasat pe fotoliul din aeronavă.  Compania nu va fi responsabilă pentru animal dacă acesta nu are toate documentele de ieşire, intrare sau tranzitare a unui statPasagerul va fi responsabil pentru toate daunele pe care animalul le provoacă altor persoane.Informaţie suplimentară poate fi obţinută de la Transportator, agenţi autorizaţi sau accesând pagina oficială a companiei www.airmoldova.md

7.10.11. Pentru a lua cunoştinţă cu regulile şi reglementările partenerilor Code Share a companiei Air Moldova, pasagerilor li se recomandă să acceseze paginile oficiale ale companiilor-partenere.

Cuprins

 

8. MODIFICARE DE ORAR, REȚINERI, ANULĂRI A CURSELOR, REFUZUL ÎMBARCĂRII

8.1 Modificări de orar

8.1.1 Orarul stabilit iniţial poate suferi modificări din momentul publicării şi ziua călătoriei de fapt. Orele indicate în bilet, în orar şi în alte documente nu sunt garantate şi nu fac parte din contractul de transport.

8.1.2 Înainte de a rezerva un bilet, Pasagerul va fi înştiinţat despre orarul stabilit al zborului care, de asemenea, va fi indicat în detaliile biletului. Transportatorul urmează să anunţe Pasagerul despre modificările intervenite în orar, în cazul în care acesta din urmă îi va furniza date de contact în momentul rezervării. Dacă, după ce biletul a fost achitat, intervin modificări esenţiale în orar, care nu sunt acceptabile Pasagerului, iar Transportatorul nu este capabil să ofere o opţiune convenabilă pasagerului, cel din urmă are dreptul de a rambursa banii achitaţi sau Transportatorul se obligă să modifice itinerarul de zbor al pasagerului.

8.1.3 Pentru regulile şi reglementările partenerilor Code Share a companiei Air Moldova, pasagerilor li se recomandă să acceseze paginile oficiale ale companiilor-partenere.

8.1.4 Transportatorul va lua toate măsurile necesare pentru a evita reţineri în transportarea pasagerilor şi a bagajelor sale. Pentru a exercita aceste măsuri şi a preveni anularea unei curse, transportatorul îşi păstrează dreptul, în cazuri excepţionale, de a opera o cursă a sa cu un transportator alternativ sau de a modifica tipul aeronavei cu care va fi operată cursa respectivă, fără preaviz. Conform Convenţiei de la Montreal, obligaţiunile transportatorului sunt limitate sau excluse în cazul în care modificările au intervenit în urma unor circumstanţe extraordinare care nu au putut fi evitate chiar dacă toate măsurile necesare au fost luate. Astfel de circumstanţe pot apărea în cazuri de instabilitate politică, condiţii meteorologice incompatibile cu operarea zborului respectiv, deficienţe în ceea ce priveşte siguranţa şi securitatea zborului, greve.

8.1.5 Transportatorul va oferi opţiunile subliniate în articolul 8.1.6 (punctele a, b) numai în cazurile descrise mai jos:

 1. dacă un zbor nu poate fi operat datorită unei situaţii force-majeure;
 2. refuzul îmbarcării pe motiv altul decât cerinţele impuse de guvern ce ţin de capacitatea transportării parţiale sau totale de către tipul aeronavei;
 3. numai dacă pasagerul nu refuză să fie supus unui control de securitate sau să se confirme instrucţiunilor şi regulilor legale ale companiei aeriene ”Air Moldova”;
 4. refuzul îmbarcării datorat altor cauze decât starea pasagerului indicată mai jos:
 • dacă comportamentul, vârsta sau starea mintală/fizică a pasagerului poate cauza disconfort sau/şi pericol de sănătate pentru sine sau altă persoană;
 • dacă pasagerul se află sub influenţa alcoolului sau a drogurilor;
 • dacă pasagerul pare a suferi de o boală contagioasă sau uşor transmisibilă;
 • dacă pasagerul pare a nu avea documente valide de călătorie;
 • dacă pasagerul a prezentat un bilet deteriorat sau care a fost obţinut pe căi ilegale sau care a fost declarat pierdut sau furat;
 • dacă persoana care prezintă biletul nu e capabilă să demonstreze în termeni rezonabili că el/ea este aceeaşi persoană în numele căreia a fost emis biletul.
 1. numai dacă pasagerul are o rezervare confirmată la cursa respectivă;
 2. numai dacă pasagerul se prezintă la timp pentru înregistrare (cu excepţia cazurilor de anulare a cursei);
 3. numai dacă pasagerul călătoreşte conform biletului procurat la un tarif disponibil publicului;
 4. numai în cazul refuzului îmbarcării datorat suprarezervării.

8.1.6 Cu excepţia cazurilor prevăzute de Convenţie, dacă Transportatorul anulează zborul, eşuează să opereze un zbor în termeni rezonabili stabiliţi după orar, eşuează să efectueze un stop la destinaţia Pasagerului, este incapabil să asigure locul confirmat anterior sau cauzează pierderea zborului de conexiune pentru care Pasagerul deţine o rezervare confirmată,Transportatorul la alegerea pasagerului urmează să:

a) Asigure transportarea pasagerului, cât mai curând posibil, pe un alt orar cu locuri disponibile fără ca cel din urmă să suporte cheltuieli suplimentare şi, unde este necesar, să prelungească valabilitatea biletului pasagerului;

b) Asigure redirecţionarea pasagerului până la destinaţia finală indicată în bilet, într-o perioadă rezonabilă de timp, pe una din cursele operate de către transportator sau alţi transportatori, sau prin alte căi consimţite în mod reciproc fără careva plăţi suplimentare din partea pasagerului.

Condițiile enumerate la punctul 8.1.6, (punctele a,b) sânt valabile în situația deținerii de către Pasager a unui bilet cu segmentele de zbor emise într-un singur bilet.

8.2. Reţineri, anulări a curselor, refuzul îmbarcării

8.2.1 Transportatorul depune eforturi maxime de a evita anularea, reţinerea curselor sau refuzului îmbarcării pasagerului datorat suprarezervării. În cazul în care un zbor este anulat, este subiectul unei reţineri, sau pasagerului îi este refuzată îmbarcarea la un zbor pentru care deţine o rezervare validă, cel din urmă are drepturile dezvăluite în acest Regulament.

Conform Convenţiei de la Montreal, obligaţiunile transportatorului sunt limitate sau excluse în cazul în care modificările au intervenit în urma unor circumstanţe extraordinare care nu au putut fi evitate chiar dacă toate măsurile necesare au fost luate. Astfel de circumstanţe pot apărea în cazuri de instabilitate politică, condiţii meteorologice incompatibile cu operarea zborului respectiv, deficienţe în ceea ce priveşte siguranţa şi securitatea zborului, greve.

8.2.1 Compania Air Moldova aplică Regulamentul:

 • pentru pasagerii care deţin o rezervare confirmată pentru zborul vizat;
 • pentru pasagerii care se prezintă la timp pentru înregistrare (cu excepţia cazurilor de anulare a cursei);
 • pentru pasagerii ce călătoresc conform biletului procurat la un tarif disponibil publicului.

8.2.2 Transportatorul poartă răspundere pentru daunele cauzate de reţinerea transportării pasagerilor și bagajelor. Cu toate acestea, transportatorul nu va purta răspundere pentru daunele cauzate de reţinere, dacă va fi demonstrat că cel din urmă a luat toate măsurile necesare în mod rezonabil de a evita daunele sau faptul că nu a avut posibilitate de a lua aceste măsuri.

8.3 Reţineri

8.3.1 În conformitate cu Regulamentul UE, o reţinere este considerată atunci cînd un zbor este reţinut cu 3 ore faţă de orarul stabilit iniţial pentru zborurile cu un parcurs între 1,500 km şi 3,500 km şi cu 2 ore pentru zborurile cu un parcurs pînă la 1,500 km. În cazul în care un zbor se aşteaptă să fie reţinut cu mai mult timp, pasagerul are dreptul de a primi îngrijire pe parcursul aşteptării.

8.3.2 Aceasta include: mese şi băuturi răcoritoare în cantităţi rezonabile în dependenţă de timpul aşteptării, cazare la hotel, inclusiv şi costurile pentru transfer sau opţiunea de a efectua două apeluri scurte sau expedierea a două faxuri/email-uri scurte. Îngrijirea pentru un pasager poate fi refuzată în cazul în care aceasta va cauza o reţinere ulterioară.

8.3.3 În orice caz, pasagerului i se oferă asistenţă în limitele stabilite mai sus cu privire la fiecare categorie de distanţă.

8.4 Anulări

8.4.1 În cazul anulării unui zbor, pasagerul are dreptul să i se modifice ziua zborului pentru a efectua călătoria  în urmatoarele 7 zile, să fie redirecţionat pe un alt itinerar de zbor sau să i se ramburseze suma totală a biletului fără careva plăţi suplimentare.

8.5 Refuzul îmbarcării

8.5.1 În cazul refuzării îmbarcarii pasagerului ce deţine un bilet pentru zborul respectiv ca urmare a indisponibilităţii de locuri cauzată de suprarezervare, pasagerul are dreptul la: un zbor alternativ cu acelaşi itinerar, redirecţionarea pe un alt itinerar de zbor, rambursarea costului total al segmentelor neutilizate de zbor din biletul său şi acordarea unei compensaţii potrivit politicii de compensare în cazul refuzării îmbarcarii stabilite de către transportator.

Pasagerul va primi un document de compensare în cazul refuzării îmbarcarii (DBC – denied boarding compensation) în care va fi indicată suma exactă pe care o va primiacesta.

8.5.2 Compensaţia trebuie să fie achitată în numerar la oficiile de vânzări ale transportatorului din Chişinău în schimbul cuponului DBC pe parcursul a 6 luni din momentul emiterii acestuia.

8.5.3 În dependenţă de disponibilitatea locurilor libere, pasagerul are posibilitatea să aleagă o redirecţionare până la destinaţia finală a călătoriei sale pentru o dată mai târzie în cazul acordului Pasagerului să suporte toate cheltuielile legate de mese, cazare la hotel, şi costurile pentru transfer.

8.5.4 Aceste drepturi nu sunt garantate în cazul în care pasagerului i-a fost refuzată îmbarcarea pe motiv rezonabil, aşa cum ar fi pericol de sănătate, securitate generală sau operaţională, sau documentarea inadecvată de călătorie.

Cuprins

 

9. RAMBURSAREA

9.1 Contravaloarea biletului sau a părţii neutilizate din bilet se rambursează în baza prevederilor prezentului articol şi a reglementărilor tarifare ale transportatorului.

Sub rezerva prevederilor prezentului articol, transportatorul va avea dreptul să efectueze rambursarea fie către persoana al cărei nume figurează pe bilet, fie către persoana care a plătit biletul, în cazul prezentării unei dovezi suficiente asupra efectuării plăţii.

Atunci când biletul a fost plătit de o altă persoană decât cea al cărei nume figurează pe bilet, iar pe bilet este menţionată o restricţie privind rambursarea, transportatorul va efectua rambursarea numai persoanei care a plătit biletul sau la ordinul acesteia.

9.2 Rambursarea involuntară

9.2.1 Atunci când transportatorul anulează un zbor, nu efectuează un zbor într-un termen rezonabil în raport cu orarul, anulează un punct de escală sau destinaţie indicat în bilet sau cauzează pierderea unui zbor de conexiune pe care pasagerul deţine o rezervare, cuantumul rambursării va fi:

 • cuantumul tarifului plătit și taxelor aeroportuare, în cazul în care nu a fost utilizată nici o parte din bilet;
 • dacă biletul a fost utilizat parțial, suma spre rambursare este partea neutilizată a tarifului și taxele aeroportuare neutilizate.

9.3 Rambursarea voluntară

9.3.1 Atunci când pasagerul solicită rambursarea biletului sau din alte motive decât cele prezentate în articolul 9.2.1, cuantumul rambursării va fi:

 • Cuantumul sumei achitate cu aplicarea penalității conform regulilor tarifului, în cazul în care nu a fost utilizată nici o parte din bilet. Unele bilete de avion achiziţionate la preţ redus (reducere, promoţii etc.) nu permit rambursarea.Transportatorul sau agentul autorizat aduce la cunoştinţă regulile respective în mometul emiterii biletului;
 • Bilete promoționale cu clasa de rezervare “P” nu se rambursează și nu se modifică;
 • dacă biletul a fost utilizat parțial, suma spre rambursare este egală cu partea neutilizată a tarifului cu aplicarea penalității conform regulilor acestuia.

9.4 Dreptul de a refuza rambursarea

Transportatorul poate refuza rambursarea dacă cererea este facută după data expirării valabilităţii biletului.

9.5 Moneda rambursării

Rambursările vor fi efectuate în aceeaşi monedă şi conform aceleiaşi metode de plată care a fost folosită la cumpararea biletului.

9.6 Cine efectuează rambursarea

Rambursările vor fi efectuate doar în punctul de vânzare a biletelor, rambursarea cărora se solicită.

Cuprins

 

10. COMPORTAMENTUL LA BORDUL AERONAVEI

10.1 Atunci când, în opinia transportatorului, pasagerul se comportă la bordul aeronavei în aşa fel încât pune în primejdie aeronava, persoanele sau bunurile din aeronavă, împiedică echipajul să-şi îndeplinească sarcinile, nu se conformează instrucţiunilor echipajului, inclusiv, dar fără a se limita la fumat, consumul de băuturi alcoolice şi droguri, sau se comportă într-un mod care cauzează disconfort, neplăceri, prejudicii sau vătămare corporală celorlalţi pasageri sau echipajului, transportatorul poate lua măsurile necesare pentru a preveni continuarea unei astfel de comportament, inclusiv aplicarea metodelor de constrângere. Pasagerii pot fi debarcați și li se poate refuza călătoria de continuare în oricare punct şi pot fi urmăriți penal pentru încălcările comise la bordul aeronavei. În caz de aterizare forţată pasagerul va fi responsabil să plăteasca toate cheltuielie înaintate companiei aeriene. Transportatorul poate ulterior să predea astfel de pasager autorităţilor locale indiferent de ţara de aterizare.

10.2 Echipament electronic

10.2.1 Din motive de siguranţă, transportatorul interzice sau limitează operarea la bordul aeronavei a echipamentului electronic, inclusiv, dar nu limitat la: telefoane mobile, calculatoare portabile (laptopuri), records portabile, radiouri portabile, CD playere, jocuri electronice sau dispozitive de emisie, inclusiv jocuri dirijate prin radio emiţător şi walkie-talkie. Aparatele pentru pasagerii cu deficienţe de auz şi afecţiuni cardiace vor fi permise la bordul aeronavei.

10.2.2 Echipamentul electronic, aşa ca, telefoanele mobile, dispozitive portabile CD şi DVD, echipament de emisie radio portabil, TV portabil şi alt echipament portabil poate să afecteze sistemele de aero navigare ale aeronavei, de aceea toți pasagerii sunt rugați să evitate utilizarea acestora pe durata zborului.

10.2.3 Folosirea echipamentului electronic în timpul rulării, decolării şi aterizării este strict interzisă. Dacă apar suspiciuni asupra impactului negativ al acestui echipament asupra operării corespunzătoare a sistemelor de navigare şi radio comunicare a aeronavei, comandantul are dreptul să ceară încetarea folosirii de către pasageri a întregului echipament electronic la bord. Telefoanele mobile trebuie deconectate indiferent de locul aflării – bagajul de cală sau bagajul de mână.

10.3 Fumatul (inclusiv ţigările convenţionale, electronice, sau alte forme artificiale de fumat) este strict interzis la bordul aeronavei.

10.4 Transportatorul poate limita sau interzice consumul de alcool la bordul aeronavei. Consumul oricărei băuturi alcoolice aduse la bord de către pasageri sau consumul oricărui produs duty-free adus la bord este interzis.

10.5 Înregistrarea video şi/sau foto altele decât video şi fotografii personale, este interzisă la bordul aeronavei.

10.6 Dacă un pasager nu îndeplineşte specificările acestui articol, Transportatorul poate să ia toate măsurile necesare şi corespunzătoare, în baza prevederilor legale, în vederea prevenirii continuării unui asemenea comportament. În acest scop, Transportatorul poate folosi măsuri de constrângere. De asemenea, poate debarca, refuza transportarea ulterioară în oricare punct de destinaţie sau preda Pasagerul autorităţilor locale.

Cuprins

 

11. MĂSURI PENTRU SERVICII ADIȚIONALE

11.1 Atunci când încheie aranjamente în favoarea pasagerilor cu o terţă parte pentru servicii, altele decât transportul aerian, emite bilete sau “vouchere” pentru transport şi servicii (altele decât transportul aerian), prestate de o terţă parte, ca de exemplu rezervări la hotel şi închirieri de maşini, transportatorul acţionează numai în calitate de agent al pasagerului. În acest caz, se vor aplica condiţiile terţei părţi prestatoare de servicii.

11.2 Dacă transportatorul, oferă servicii de transport terestru pot fi stabilite alte condiţii şi reguli de transportare. Astfel de servicii vor fi prestate la solicitarea de către pasager.

Cuprins

 

12. FORMALITĂȚI ADMINISTRATIVE

12.1 Generalități

12.1.1 Pasagerii sunt responsabili de obţinerea tuturor documentelor de călătorie și vizelor necesare. Această acţiune este necesară în vederea respectării legilor, reglementărilor sau ordinelor în vigoare în oricare stat de plecare, de destinaţie sau survolat.

12.1.2 Transportatorul nu-și asumă nicio răspundere și nu suportă consecințele față de pasagerii care nu respectă prevederile descrise in punctul 12.1.1.

12.2 Documente de călătorie

12.2.1 Pasagerul trebuie să prezinte toate documentele necesare pentru ieşire, intrare, documentele sanitare, precum şi alte documente cerute de legile şi reglementările în vigoare în statele interesate. De asemenea, Pasagerul va permite Transportatorului să facă şi să reţină copii ale documentelor respective.

12.2.2 Transportatorul îşi rezervă dreptul de a refuza transportul oricărui Pasager ale cărui documente de călătorie nu sunt complete.Transportatorul nu este răspunzător pentru nerespectarea de către Pasager a prevederilor prezentelor condiţii de transport.

12.2.3 În cazul prezenţei regulamentelor concludente ce nu permit transportarea pasagerului, în anumite situaţii concrete, şi  respectarea cărora de către transportator duc la refuzul transportatorului de a efectua transportul pasagerului sau a bagajului acestuia transportatorul este exonerate de răspundere. În plus, transportatorul este exonerate de răspundere pentru prejudiciile care sânt urmare a necorespunderii formalităţilor dacă pasagerul este oricum acceptat pentru transportare, în pofida necorespunderii acestuia cerinţelor. 

12.3 Reguli de intrare în spațiul Schengen

Compania aerianaă Air Moldova informează că în conformitate cu regulile de intrare în spațiul Schengen, pasagerii ce dețin asupra lor pașaport bometric, urmează să respecte următoarele reguli:

La plecarea din Republica Moldova să dețină:

 • Bilet avia tur-retur;
 • Asigurare medicală pe perioada vizitei;
 • Invitație (după caz) sau rezervare valabilă a hotelului pe perioada vizitei;
 • Bani (aproximativ 50 euro pe zi).

Nerespectarea acestor reguli poate duce la recunoașterea de către autoritățile străine a pasagerului, ca persoana fără drept de a intra într-o țară sau alta (din spațiul Schengen) și întoarcerea lui pe cale aeriană la aeroportul din Chișinău. În cazul dat, pasagerul, conform legislației internaționale și naționale, este obligat să achite biletul retur dacă nu îl deține, să achite cheltuielile pentru cazare, hrană, traducător, convorbiri telefonice impuse companiei aeriene de către autorităţile ţării de destinaţie etc. În cazul în care pasagerul refuză achitarea cheltuielilor, descrise mai sus, compania își rezervă dreptul de a apela în Instanța de Judecată pentru recuperarea cheltuielilor enumerate.

Acestea fiind enunțate, rugăm toți pasagerii să se familiarizeze cu informația dată în vederea respectării regulilor de intrare în spațiul Schengen.

Pentru mai multe detalii, pasagerii sunt rugați să consulte pagina oficială a Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene http://www.mfa.gov.md/visa-eu/

12.4 Refuz de intrare

12.4.1 În cazul în care pasagerului îi este refuzată intrarea într-o ţară, acesta va fi responsabil să achite orice taxă sau amendă impusă transportatorului de către Guvernul statului dat.

12.4.2 Transportatorul la discreţia sa, poate să solicite pasagerului să semneze o declaraţie prin care confirmă că pasagerul îşi asumă obligaţia să ramburseze în întregime cheltuielile pentru transportarea sa din punctul unde i-a fost refuzată intrarea şi cheltuielile pentru cazare, hrană, traducător, convorbiri telefonice, amenzi etc care au fost suportate în situaţia concretă.

12.4. 3.Pentru recuperare cheltuielilor suportate, Transportatorul poate utiliza valoarea oricărei transportări nefolosite pe biletul pasagerului sau oricare fond al acestuia aflat în posesia transportatorului.

12.5 Pasager responsabil pentru amenzi, costuri de detenţiune

12.5.1Pasagerul de asemenea este responsabil material pentru amenzile aplicate acestuia sau transportatorului din cauza neconformării pasagerului prevederilor legislaţiei, regulamentelor, ordinelor, cerinţelor de călătorie ale ţărilor implicate sau în legătură cu neprezentărea documentelor necesare.  Pasagerul trebuie să ramburseze la cererea Transportatorului, orice sumă plătită sau cheltuială suportată dfe către transportator din vina sau negligenţa pasagerului. Pentru recuperarea cheltuielilor suportate, Transportatorul poate utiliza valoarea oricărei transportări nefolosite pe biletul pasagerului sau oricare fond al acestuia aflat în posesia transportatorului.

12.5.2 Transportatorul își rezervă dreptul de a lua toate măsurile legale necesare în vederea asigurării că o astfel de plată este facută.

12.6 Inspecţie vamală

În cazul solicitării, Pasagerul trebuie să urmeze procedurile vamale sau a altor instituţii guvernamentale nemijlocit în privinţa acestuia cât şi în privinţa bagajului său înregistrat şi neînregistrat. Transportatorul nu este responsabil de nici o pierdere sau prejudiciu suferit de către pasager pe parcursul unor astfel de proceduri sau de neconformarea pasagerului cu cerinţele înaintate acestuia.

12.7 Inspecţie de securitate

Pasagerul trebuie să se conformeze cerinţelor privind efectuarea tuturor controalelor de securitate effectuate atât de către reprezentaţii puterii executive (poliţie, colaboratori ai Departamentului vamal) cât şi de serviciile aeroportuare şi transportatori inclusiv de către reprezentanţii companiei Air Moldova.

Cuprins

 

© Air Moldova
Tipar Inchide