Drepturile pasagerilor transportului aerian

În cazul unui refuz la îmbarcare sau în cazul în care zborul este anulat sau are o întârziere de cel puţin două ore, Compania Aeriană „Air Moldova” SRL precizează drepturile dumneavoastră, în special cu privire la compensaţie şi asistenţă, în conformitate cu: Regulamentului privind compensarea şi asistenţa pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare şi anulării sau întârzierii prelungite a zborurilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului Nr. 836 din 08-11-2012:

1. REFUZUL LA ÎMBARCARE

1.1. În cazul în care se anticipează un posibil refuz la îmbarcare, atunci mai întâi reprezentantul CA „Air Moldova” va face un apel la voluntari dispuşi să renunţe la rezervările lor în schimbul unor indemnizaţii acordate care urmează a fi convenite între pasager şi companie. Voluntarii sunt asistaţi, asistenţa fiind oferită pe lângă indemnizaţiile care se cuvin.

CA „Air Moldova” Va oferi următoarea asistență și anume pasagerului i se va oferi posibilitatea de a alege între:

 • rambursarea, în termen de şapte zile, a întregului cost al biletului, la preţul de achiziţie, pentru partea sau părţile de călătorie neefectuate, precum şi pentru partea sau părţile deja efectuate, în cazul în care zborul devine inutil în raport cu planul de călătorie iniţial al pasagerului, împreună cu, dacă este cazul, un zbor de retur la punctul de plecare iniţial, cât mai repede posibil;
 • redirecţionarea, în condiţii de transport comparabile, spre destinaţia finală, cât mai repede posibil sau
 • redirecţionarea, în condiţii de transport comparabile, spre destinaţia finală, la o dată ulterioară, la alegerea pasagerului, sub rezerva existenţei unor locuri disponibile.

1.2. În cazul în care pasagerului i se va refuza îmbarcarea împotriva voinţei sale, compania va acorda următoarele despăgubiri:

a) 250 euro pentru toate zborurile de 1500 kilometri sau mai puţin;
b) 400 euro pentru toate zborurile cuprinse între 1500 şi 3500 kilometri;
c) 600 euro pentru toate zborurile care nu intră sub incidenţa literelor a) sau b).

1.3. În cazul în care compania oferă pasagerului redirecţionarea spre destinaţia finală cu un zbor alternativ, a cărui oră de sosire nu depăşeşte ora de sosire prevăzută a zborului rezervat iniţial:

a) cu două ore, pentru toate zborurile de 1500 kilometri sau mai puţin; sau
b) cu trei ore, pentru toate zborurile cuprinse între 1500 şi 3500 kilometri; sau
c) cu patru ore, pentru toate zborurile care nu intră sub incidenţa literelor a) sau b).

CA „Air Moldova” SRL va reduce cu 50 % această compensaţie

De asemenea, compania va oferi gratuit pasagerului următoarele:

a) mese şi băuturi răcoritoare, direct proporţionale cu timpul de aşteptare;
b) cazare hotelieră:

 • în cazul în care este necesară o şedere de una sau mai multe nopţi; sau
 • în cazul în care este necesară o şedere suplimentară faţă de cea prevăzută de pasager;

c) transportul dintre aeroport şi locul cazării (hotel sau altele).

În plus, pasagerul va avea dreptul la două apeluri telefonice gratuite şi de a trimite gratuit mesaje prin telex, fax sau e-mail.

2. ÎNTÎRZIEREA ZBORULUI

2.1. În cazul în care compania anticipează o posibilă întârziere a unui zbor peste ora de plecare prevăzută, după cum urmează:

a) timp de două ore, în cazul zborurilor de 1500 de kilometri sau mai puţin;
b) timp de trei ore sau mai mult, în cazul tuturor zborurilor cuprinse între 1500 şi 3500 de kilometri;
c) timp de patru ore sau mai mult, în cazul tuturor zborurilor care nu se încadrează la literele a) sau b).

CA „Air Moldova” va oferi pasagerului mese şi băuturi răcoritoare, direct proporţionale cu timpul de aşteptare.

În plus, pasagerul va avea dreptul la două apeluri telefonice gratuite şi de a trimite gratuit mesaje prin telex, fax sau e-mail.

2.2. În cazul în care ora de plecare anticipată va fi cel puţin o zi după ora de plecare anunţată iniţial, CA „Air Moldova” va oferi pasagerului următoarea asistență:

b) cazare hotelieră:

 • în cazul în care este necesară o şedere de una sau mai multe nopţi; sau
 • în cazul în care este necesară o şedere suplimentară faţă de cea prevăzută de pasager;

c) transportul dintre aeroport şi locul cazării (hotel sau altele).

2.3. În cazul în care întârzierea va fi de cel puţin cinci ore, CA „Air Moldova” va oferi pasagerului următoarea asistență:

a) rambursarea, în termen de şapte zile, în conformitate cu procedurile prevăzute la punctul 20 din prezentul Regulament, a întregului cost al biletului, la preţul de achiziţie pentru partea sau părţile de călătorie neefectuate şi pentru partea sau părţile deja efectuate, în cazul în care zborul devine inutil în raport cu planul de călătorie iniţial al pasagerului, împreună cu, dacă este cazul,

3. ANULAREA ZBORULUI

3.1. În cazul anulării unui zbor, CA „Air Moldova” va oferi pasagerului următoarele:

Posibilitatea de a alege între:

 • rambursarea, în termen de şapte zile, a întregului cost al biletului, la preţul de achiziţie, pentru partea sau părţile de călătorie neefectuate, precum şi pentru partea sau părţile deja efectuate, în cazul în care zborul devine inutil în raport cu planul de călătorie iniţial al pasagerului, împreună cu, dacă este cazul, un zbor de retur la punctul de plecare iniţial, cât mai repede posibil;
 • redirecţionarea, în condiţii de transport comparabile, spre destinaţia finală, cât mai repede posibil;
 • redirecţionarea, în condiţii de transport comparabile, spre destinaţia finală, la o dată ulterioară, la alegerea pasagerului, sub rezerva existenţei unor locuri disponibile.

În cazul în care, un oraş, o aglomeraţie urbană sau o regiune este deservită de mai multe aeroporturi, compania va oferi pasagerului un zbor spre un aeroport diferit de cel pentru care s-a făcut rezervarea iniţială, compania va suporta costul transferului pasagerului de la aeroportul alternativ, fie spre cel iniţial, fie spre o altă destinaţie apropiată convenită cu pasagerul.

CA „Air Moldova” SRL va fi oferi:

 • mese şi băuturi răcoritoare, direct proporţionale cu timpul de aşteptare;
 • două apeluri telefonice gratuite şi de a trimite gratuit mesaje prin telex, fax sau e-mail.

În eventualitatea unei redirecţionări, în cazul în care ora de plecare anticipată a unui nou zbor este de cel puţin o zi după plecarea programată pentru zborul anulat, compania va oferi:

 • cazare hotelieră;
 • transportul dintre aeroport şi locul cazării (hotel sau altele)

CA „Air Moldova” SRL va fi oferi compensații după cum urmează:

a) 250 euro pentru toate zborurile de 1500 kilometri sau mai puţin;
b) 400 euro pentru toate zborurile cuprinse între 1500 şi 3500 kilometri;
c) 600 euro pentru toate zborurile care nu intră sub incidenţa literelor a) sau b).

CA „Air Moldova” nu va oferi pasagerului compensații:

 • În cazul în care pasagerul a fost informat de către companie despre această anulare cu cel puţin două săptămâni înainte de ora de plecare prevăzută;
 • În cazul în care pasagerul este informat despre această anulare într-un termen cuprins între două săptămâni şi şapte zile înainte de ora de plecare prevăzută şi li se oferă o redirecţionare care să le permită să plece cu cel mult două ore înainte de ora de plecare prevăzută şi să ajungă la destinaţia finală în mai puţin de patru ore după ora de sosire prevăzută;
 • În cazul în care pasagerul este informat despre această anulare cu mai puţin de şapte zile înainte de ora de plecare prevăzută şi i se oferă o redirecţionare care să-i permită să plece cel târziu cu o oră înainte de ora de plecare prevăzută şi să ajungă la destinaţia finală în mai puţin de două ore după ora de sosire prevăzută.

CA „Air Moldova” SRL nu va fi obligată să plătească compensaţii pentru anularea zborului, în cazul în care anularea este cauzată de împrejurări excepţionale care nu au putut fi evitate în pofida adoptării tuturor măsurilor posibile.