Termene şi Condiţii

Air Moldova Club

Stimați pasageri, vă informăm că din motivul migrării la un nou sistem de rezervări, programul Air Moldova Club este temporar indisponibil.

Ne cerem scuze pentru incomoditățile create.

INTRODUCERE

Stimate Membru al Air Moldova Club,

Programul Air Moldova Club (numit în continuare Program) este modalitatea noastră de a Vă mulţumi pentru loialitatea de care daţi dovadă faţă de compania Air Moldova. Programul a fost elaborat special pentru recompensarea celor mai fideli pasageri cu ajutorul unor beneficii şi premii. Programul se bazează pe acumularea milelor din viitoarele zboruri efectuate cu rutele Air Moldova (numite în continuare Mile).

Acest ghid conţine toată informaţia necesară, privind modul de acumulare şi folosire a Milelor şi alte facilităţi de care se bucură un Membru al programului Air Moldova Club.

 

1. ACUMULAREA MILELOR

După ce deveniţi Membru al programului, compania Air Moldova are plăcerea de a vă oferi un cadou de bun venit – 150 Mile (doar pentru membrii care se înregistrează on-line).

Membrii noi înregistraţi în program vor beneficia de includerea milelor pentru toate zborurile efectuate cu compania Air Moldova 12 luni înainte de data înregistrării în program (cu excepţia conturilor corporative).

Fiecare membru va beneficia de 150 Mile-Bonus de sărbători: Anul Nou, 8 Martie, zi de naştere (cu excepţia membrilor PROSPECT, DORMANT, EXPIRED).

După înscrierea în program, veţi colecta Mile de fiecare dată când vă înregistraţi la rutele Air Moldova.

DE REŢINUT. Milele acumulate vor fi înscrise în contul Dvs. doar dacă respectaţi două condiţii:

 1. menţionaţi numărul contului Dvs în timpul rezervării biletului de călătorie şi
 2. prezentaţi cardul de Membru al Air Moldova Club în timpul înregistrării la rută (check-in).

Numărul Milelor acumulate va depinde de clasa de deservire şi destinaţie (cu excepţia tarifelor aplicate copiilor şi pruncilor).

Numărul total de Mile determină momentul atingerii următorului nivel al Programului Air Moldova Club: Prestige sau Exclusive.

Noi vă recomandăm să păstraţi toate biletele de călătorie şi tichetele de îmbarcare până la verificarea raportului privind contul Dvs. În baza acestora, membrul va avea posibilitatea să includă milele pentru zborurile efectuate în ultimele 6 luni, accesând on-line profilul personal.

Dacă într-o perioadă de 12 luni, din momentul înregistrării în program, în contul membrului Air Moldova Club nu s-au produs schimbări, statutul contului va trece automat din "ACTIVE" în "DORMANT". Membrii cu statut "DORMANT" nu vor beneficia de mile bonus (Anul Nou, 8 Martie, Zi de naştere, etc.) şi nu vor putea utiliza milele din cont pentru PREMIILE Air Moldova Club. Contul membrului va deveni din nou activ după efectuarea primului zbor sau la includerea de către membru în profilul personal al zborurilor efectuate în ultimele 6 luni.

Dacă în timp de 24 luni, din momentul înregistrării în program, în contul membrului Programului nu s-au produs schimbări, statutul contului va trece automat din "ACTIVE" in "EXPIRED". Membrii cu statut "EXPIRED" nu vor beneficia de mile-bonus (Anul Nou, 8 Martie, Zi de naştere, etc.), iar milele din cont vor expira. Contul membrului va deveni din nou activ după efectuarea primului zbor şi implicit menţionarea numărului de card în rezervare.

 

2. UTILIZAREA MILELOR

2.1 Pentru a solicita un premiu, trebuie să aveţi acumulat numărul necesar de Mile, în conformitate cu tabelul distribuirii Milelor.

2.2 Pentru a solicita un premiu, statutul contului trebuie sa fie ”ACTIVE” (până în momentul efectuării primului zbor statutul membrului rămâne ”PROSPECT”).

Conform definiţiei de bilet gratuit, după cum este stabilit în Termenele şi Condiţiile prezente, când solicitaţi un bilet în care punctul de sosire şi punctul de plecare se află în diferite aeroporturi (de exemplu: Chişinău-Paris / Milan-Chişinău), va fi redus numărul de Mile pentru ambele segmente.

Milele acumulate sunt valabile timp de 24 luni din momentul efectuării ultimului zbor.

 

3. ELIBERAREA BILETULUI GRATUIT

Biletul gratuit (în continuare - bilet premiu), poate fi eliberat în favoarea Dvs, în favoarea unui membru al familiei Dvs. sau în favoarea unui prieten sau, în cazul unei companii, în favoarea numelui specificat. Vă rugăm să luaţi în consideraţie faptul că pe anumite zboruri, în anumite perioade de timp, şi mai ales în perioada de sezon, este posibil ca numărul de locuri alocate pentru premii să fie limitat, de aceea, vă recomandăm să planificaţi călătoria din timp. Biletele premiu Air Moldova Club sînt valabile numai pe rutele directe ale companiei Air Moldova.

 

4. NIVELELE PROGRAMULUI AIR MOLDOVA CLUB

Nivelele programului Air Moldova Club sunt: Basic, Prestige și Exclusive.

Când veţi deveni deţinătorul cardului Prestige sau Exclusive, veţi putea beneficia de următoarele facilităţi:

Nivelul Prestige 25 000 Credit Mile (acumulate pe parcursul unui an calendaristic)

 1. Prioritate la înregistrare (Check-in);
 2. Acumulare de mile procentual mai mare pentru fiecare zbor îndeplinit - 25% mai multe mile;
 3. Upgrade gratuit în clasa Business - o singură dată pe parcursul valabilității nivelului;
 4. Mărirea normei de transportare gratuită a bagajului cu 1 PC;
 5. Serviciul Business Lounge gratuit în Aeroportul Internaţional Chişinău;
 6. Prioritate în lista de aşteptare.

Nivelul Exclusive 40 000 Credit Mile (acumulate pe parcursul unui an calendaristic)

 1. Prioritate la înregistrare (Check-in);
 2. Acumulare de mile procentual mai mare pentru fiecare zbor îndeplinit - 50% mai multe mile;
 3. Upgrade gratuit în clasa Business - 2 ori pe parcursul valabilității nivelului;
 4. Mărirea normei de transportare gratuită a bagajului cu 1 PC;
 5. Serviciul Business Lounge gratuit în Aeroportul Internaţional Chişinău;
 6. Prioritate în lista de aşteptare.

Valabilitatea nivelelor Prestige si Exclusive este de 24 luni.

 

5. PARTICIPAREA COMPANIILOR ÎN PROGRAMUL AIR MOLDOVA CLUB

5.1 Când o companie devine Membră a Programului Air Moldova Club, pe numele ei se deschide un cont Corporativ. Fiecare companie are dreptul numai la un singur cont.

5.2 Conducerea companiei trebuie să prezinte Centrului de Deservire Air Moldova Club o scrisoare în care va fi indicată lista colaboratorilor (până la 30 de persoane), împuterniciţi să zboare din contul companiei, funcţia şi data angajării.

5.3 Fiecărui colaborator îi va fi eliberat câte un card Air Moldova Club, care trebuie să fie prezentat în momentul înregistrării la rută. Milele, acumulate de către colaboratorii corporativi vor fi transferate automat în contul corporativ.

5.4 Conducerea companiei trebuie să numească un colaborator care va fi responsabil pentru folosirea corectă a Milelor acumulate.

5.5 Milele acumulate în contul corporativ sunt proprietatea companiei şi nu a colaboratorilor.

5.6 În cazul dacă intervin careva schimbări în lista colaboratorilor, compania este obligată să informeze Centrul de Deservire al Air Moldova Club despre toate schimbările.

5.7 Compania Air Moldova nu poartă responsabilitatea pentru folosirea incorectă a Milelor acumulate, de către colaboratorul responsabil numit de către companie.

 

6. TERMENE ŞI CONDIŢII GENERALE

Participarea în program se supune Termenelor şi Condiţiilor prezentate mai jos. Completând formularul de înscriere în program, fiecare Membru Air Moldova Club acceptă Termenele şi Condiţiile de mai jos, precum şi toate modificările şi completările ulterioare ale acestora.


6.1 Participarea în programul Air Moldova Club

6.1.1 Participarea în Program este gratuită.

6.1.2 Membru al programului poate deveni orice pasager, incepind cu virsta de 2 ani. La program pot aplica atit persoanele fizice cit si juridice.

6.1.3 Angajaţii companiilor aeriene pot participa în Program în cazul în care vor călători în baza tarifelor oficiale, fără reduceri.

6.1.4 Pentru a deveni Membru al Programului, pasagerul trebuie să îndeplinească un formular de înscriere în program pe site-ul oficial www.airmoldova.md.

6.1.5 Când participarea sa în program va fi aprobată, noul Membru va putea beneficia de toate avantajele Programului.

6.1.6 Centrul de Deservire al Air Moldova Club poate exclude din program pe acel Membru care nu respectă Termenele şi Condiţiile programului

În cazul încheierii programului, participarea în program este automat anulată.

6.1.7 Renunţarea la calitatea de Membru se poate face în orice moment la solicitarea Membrului, printr-o notificare scrisă.

6.1.8 În cazul încheierii calităţii de Membru, toate Milele acumulate vor fi anulate.


6.2 Cardurile Air Moldova Club

6.2.1 Cardul se va printa în momentul în care membrul a efectuat 4 zboruri dupa data înregistrării în program.

6.2.2 Cardul Air Moldova Club este personal şi nu poate fi transmis unei persoane terţe.

6.2.3 Membrul Air Moldova Club trebuie să anunţe cît mai curând posibil Centrul de Deservire despre orice schimbări intervenite în nume, prenume, adresă, număr de telefon sau fax. Membrul trebuie să îndeplinească formularul corespunzător cererii, anexând copia actelor ce confirmă schimbarea numelui sau prenumelui şi să trimită cererea cu actele anexate la Centrul de Deservire.

6.2.4 Restabilirea cardului va fi efectuată după achitarea de către Membru a unei sume în mărime de 10 Euro sau echivalentul acesteia în valuta locală, la cursul zilei respective.

6.2.5 Membrul trebuie să înştiinţeze imediat Centrul de Deservire despre pierderea, furtul sau deteriorarea cardului.


6.3 Acumularea şi Utilizarea Milelor

6.3.1 Unitatea de calcul în cadrul programului Air Moldova Club sunt Milele.

6.3.2 Excepţie

Milele nu sunt acordate pentru:

 • Rutele charter
 • Tarifele de grup
 • Tarifele speciale promoţionale sau cu reduceri
 • Pentru bilete gratuite, sau pentru servicii premiale, pe care Membrul le primeşte în programul de bonusuri (FFP).
 • Pentru emiterea biletelor pe stock-ul companiilor-partener la cursele Code-Share operate de Air Moldova

Milele pot să nu fie acordate şi pentru alte categorii de servicii.

6.3.3 Premiile Air Moldova Club vor fi acordate conform numărului de Mile acumulate.

6.3.4 Pentru fiecare Membru al Programului se va deschide un cont personal în care vor fi înregistrate toate Milele acumulate. Milele nu pot fi schimbate în numerar. Membrii unei familii nu pot acumula Mile în acelaşi cont.

6.3.5 Milele pot fi acumulate numai pe rutele regulate operate de compania Air Moldova.

6.3.6 Milele nu vor fi acordate membrilor familiei sau altor pasageri pentru care deţinătorul cardului a procurat bilet.

6.3.7 Compania Air Moldova poate decide să mărească sau să micşoreze numărul Milelor, acordate pe anumite rute şi/sau în anumite perioade.

6.3.8 Pentru obţinerea automată a Milelor în cont, Membrul trebuie să menţioneze numărul contului său de fiecare dată cînd rezervează biletul de călătorie, şi să prezinte cardul Air Moldova Club când se înregistrează la rută (check-in).

6.3.9 Dacă din anumite motive Milele pentru o anumită rută nu au fost introduse în cont, sau au fost introduse incorect, membrul are posibilitatea să includă milele pentru zborurile efectuate în ultimele 6 luni, accesând on-line profilul personal.

6.3.10 Reclamaţiile cu privire la milele neînregistrate în cont trebuie să fie prezentate Centrului de Deservire al Air Moldova Club nu mai târziu de o lună de la data ultimului zbor efectuat. Dacă reclamaţiile sunt justificate, Milele vor fi atribuite contului respectiv.

6.3.11 Compania Air Moldova îşi rezervă dreptul de a exclude parţial sau total anumite tarife şi plăţi, informând în prealabil Membrii Programului.


6.4 Premii Air Moldova Club

6.4.1 În calitate de premii, Programul oferă bilete de călătorie gratuite (bilete pentru care se achită taxele de aeroport), posibilitatea promovării din clasa Economy în clasa Business, bagaj adiţional, Premiile pot fi acordate atât nemijlocit membrilor programului, cât şi membrilor familiilor acestora, precum şi altor persoane. Premiile Air Moldova Club sunt valabile atât pentru Membrii persoane fizice, cît şi pentru Membrii Corporativi.

Biletul premiu Air Moldova Club este definit ca:

 • Un bilet într-o direcţie
 • Un bilet tur-retur obişnuit
 • Un bilet în care punctul de sosire şi punctul de plecare se află în diferite aeroporturi (de exemplu: Chişinău-Paris / Milan-Chişinău), valabil numai pentru rutele operate de compania Air Moldova.

6.4.2 În cazul Membrilor Corporativi, premiile pot fi acordate oricărei persoane din cadrul companiei la discreţia conducerii.

6.4.3 Pe rutele companiei Air Moldova promovarea din clasa Econom în clasa Business poate fi acordată Membrului ca premiu la un bilet achitat integral. Anumite tarife, clase de zbor şi grupe de rezervări pot fi excluse din categoria supusă promovării. În cazul promovării în cabina Business, condiţiile tarifului se vor schimba conform clasei Business.

6.4.4 Compania Air Moldova îşi rezervă dreptul de a schimba condiţiile referitoare la numărul de Mile necesare pentru a obţine un premiu şi de a anula, în orice moment ofertele de premii.

Odată cu primirea premiului, contul Membrului este debitat cu numărul de Mile corespunzător premiului solicitat. Cererea pentru primirea premiului trebuie să fie expediată prin email Centrului de Deservire al programului, sau la oricare altă reprezentanţă a companiei Air Moldova de peste hotare, care la rândul lor vor transmite aceste cereri Centrului de Deservire al Air Moldova Club.

6.4.5 În cazul în care Milele acumulate nu sunt suficiente pentru un premiu, ele se pot procura în numerar sau alte forme de plată.

6.4.6 Schimbarea datei de zbor pentru biletul premiu se face conform regulilor tarifului dat.

6.4.7 Rambursarea biletului Premiu se va face:

 • Înainte de data zborului - milele utilizate vor fi creditate în contul membrului integral
 • Din/după data zborului - milele pentru biletul neutilizat vor fi parţial rambursate

6.4.8 Membrul (sau beneficiarul biletului premiu) va fi responsabil pentru achitarea taxelor de aeroport, taxelor de securitate şi asigurare, şi/sau alte taxe ce nu sunt incluse în tarif.

6.4.9 Acumularea Milelor şi acordarea premiilor se supune Termenelor şi Condiţiilor prezente, de aceea Vă recomandăm să fiţi la curent cu acestea pentru a beneficia de toate avantajele oferite de program.


6.5 Diverse

6.5.1 Membrul sau orice altă persoană terţă care beneficiază de premiile Air Moldova Club se supune termenelor şi condiţiilor transportului aerian, ca oricare alt pasager.

6.5.2 Compania Air Moldova îşi rezervă dreptul de a exclude din program pe toţi Membrii care au acumulat Mile şi/sau au primit premii pe cale ilegală, sau încălcând Termenele şi Condiţiile Programului.

6.5.3 Compania Air Moldova îşi rezervă dreptul de a încheia Programul înştiinţând Membrii programului cu o lună înainte.

6.5.4 La rutele operate în comun, sau la rutele operate în sistemul code-share cu alte companii aeriene, Milele nu vor fi acordate pînă nu va fi semnat un acord de parteneriat privind programul şi Membrii nu vor fi informaţi în mod corespunzător.

6.5.5 Fiind înscris în program, Membrul permite companiei Air Moldova de a utiliza informaţia pentru cercetări şi acţiuni de marketing. Informaţia din formular este strict confidenţială şi nu va fi acordată unor altor persoane fizice sau juridice, cu excepţia partenerilor Air Moldova Club.

 

Toata informaţia utilă puteti să o găsiţi oricând pe www.airmoldova.md rubrica Air Moldova Club.