Ţările cu risc sporit pentru călătoria a cetăţenilor RM

Ca urmare la scrisoarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor cu nr. 08-8/86 din 17.02.2017 vă informăm referitor la adoptarea de către Consiliul de Securitate ONU în cadrul ședinței din 30 noiembrie 2016 a Rezoluției nr. 2321 (2016), care înăsprește sancțiunile impuse față de Republica Populară Democrată Coreeană.

Sancțiunile în cauză vizează restricții cu caracter economico-financiar aplicate agenților economici implicați în realizarea programului nuclear al statului, dar și restricții de călătorie unor persoane fizice.

Textul Rezoluției menționate este prezentat în  Anexă.

La aeroport