Reguli de comportament

Securitatea pasagerilor, membrilor echipajelor, a aeronavelor şi nivelul înalt de deservire al pasagerilor sunt scopul strategic şi preocuparea continuă ale ÎS CA „Air Moldova”. Anumite reguli de comportament, elaborate în baza recomandărilor organizaţiilor internaţionale contribuie la atingerea acestui scop.

În cazul încălcării regulilor de comportament în timpul deservirii curselor înainte de zbor sau la bordul navelor aeriene, managementul companiei respectă următoarele politici:

 • a nu lăsa fără consecinţe nici o încălcare a regulilor de comportament de către pasageri (Aplicarea Zero Tollerance Policy);
 • a pune la dispoziţia personalului de deservire la sol şi a celui navigant, drepturi şi împuterniciri, necesare pentru prevenirea încălcării regulilor de comportament;
 • a asista organele de drept în atragerea la răspundere a contravenientului şi aplicarea sancţiunilor corespunzătoare.

Pasagerii au dreptul să:

 • solicite acordarea serviciilor disponibile pentru cursa de care beneficiază pasagerul la momentul deservirii zborului.

Pasagerii sunt obligaţi:

 • să îndeplinească necondiţionat cerinţele echipajului;
 • să îndeplinească întocmai măsurile de securitate, disciplină şi ordine.

Pasagerilor li se interzice:

 • să creeze situaţii, care pun în pericol securitatea zborurilor, viaţa pasagerilor şi a membrilor echipajului, să insulte verbal sau să atace fizic pasagerii sau membrii echipajului;
 • să consume băuturi alcoolice, înafară de cele servite la bordul navei;
 • să utilizeze echipamentul de salvare fără indicaţiile corespunzătoare ale echipajului;
 • să folosească aparatele electronice şi mijloacele de comunicare în timpul rulării, decolării şi aterizării aeronavei;
 • să deterioreze bunurile companiei şi să le scoată de la bordul navei;
 • să fumeze la bordul navei.

Reguli de comportament

În cazul încălcării cerinţelor sus-menţionate, legislaţia aeriană naţională şi internaţională, precum şi «Regulile de comportament ale pasagerilor» ale ÎS CA «Air Moldova» prevăd posibilitatea aplicării de sancţiuni după cum urmează:

 • să întrerupă servirea băuturilor alcoolice pasagerilor ce se află în stare de ebrietate şi să confişte pe durata zborului băuturile alcoolice deţinute de aceştia;
 • să debarce pasagerul-contravenient în cel mai apropiat punct de aterizare, iar în cazul unei aterizări neplanificate, recompensarea de către pasager a daunelor materiale cauzate companiei Air Moldova în urma unei aterizări forţate rezultate în urma comportamentului inadecvat al pasagerului;
 • predarea unui astfel de pasager organelor de drept indiferent de ţara în care se aterizează;
 • recompensarea daunelor materiale cauzate companiei aeriene în urma deteriorării bunurilor acesteia de către pasager;
 • privarea pasagerului de dreptul de a mai folosi serviciile companiei şi desfacerea contractului de transport aerian fără compensarea costului acestuia;

ÎS CA “Air Moldova” îşi rezervă dreptul de a refuza transportarea oricărui pasager ce nu corespunde, sau actele căruia nu corespund legilor, regulilor, ordinelor, cerinţelor sau condiţiilor în vigoare.

Vă amintim faptul că pentru navele aeriene aflate la sol se aplică legile ţării pe teritoriul căreia se află nava aeriană. Pentru navele aeriene aflate în zbor se aplică legile ţării de înregistrare a aeronavei.