Minor neînsoţit

Procedura UMNR este un serviciu special oferit de compania aeriana, care presupune asistenţa si supravegherea de către angajaţii companiei a minorilor cu vîrsta de la 5 ani care călătoresc fără părinţi.

Autoritaţile unor state solicită deţinerea de anumite acte suplimentare pentru minorii care călătoresc singuri. Prin urmare, planificînd o călătorie în acest mod, este obligatoriu sa vă informaţi care sunt cerinţele legale ale ţării de reşedinţă a minorului, a ţarii de plecare/sosire/transit, pentru a vă asigura că pasagerul va deţine toate documentele necesare pentru călătorie.

Minor neînsoţit

Regulile de calatorie a minorilor, cetateni ai Rep. Moldova:
În conformitate cu legislaţia RM (Legea Nr. 269-XIII din 09.11.1994, cu privire la ieşirea si intrarea în Rep. Moldova), miinorii au dreptul de a ieşi şi de a intra în Republica Moldova numai însoţiţi de unul dintre reprezentanţii lor legali sau de un însoţitor, desemnat prin declaraţie de către reprezentantul legal a cărui semnătură se legalizează notarial. În declaraţie se indică scopul călătoriei, durata acesteia şi ţara de destinaţie.

Astfel minorul, cetatean al Rep. Moldova, care intentioneaza să călătorească singur la zborurile Air Moldova, va avea nevoie de o declaratie de la un parinte / reprezentant legal, autentificată notarial ce va desemna personalul de zbor al companiei aeriene Air Moldova ca însoţitori la cursa respectivă. Informaţia necesară despre datele însoțitorilor de bord care urmeaza a fi împuterniciţi cu asistenţă si supravegherea minorului în timpul zborului poate fi primită la tel.: +373 22 830 830, e-mail: helpdesk@airmoldova.md. Se recomandă perfectarea declaratiei notariale pe numele însoțitorilor de bord ai companiei Air Moldova drept persoane împuternicite cu supravegherea minorului, cît mai aproape de ziua zborului ( nu mai devreme decât 1 lună până la ziua zborului), din cauza modificărilor ce pot surveni în lista echipajului.

Regulile de călătorie a minorilor, cetățeni străini:
Recomandăm să vă informaţi despre condițiile și cerințele statului de reședință a minorului, a țării de plecare și sosire, pentru a vă asigura că dețineți toate actele necesare pentru călătoria fără impedimente a minorului.

Serviciul UMNR va fi aplicat:

  • copiilor care călătoresc singuri, cu vârsta cuprinsă între 5-12 ani;
  • copiilor cetățeni ai Rep. Moldova, cu vârsta cuprinsa între 12-18 ani, care pleacă de pe teritoriul RM.
  • copiilor care călătoresc singuri, cu vârsta cuprinsă între 12-18 ani, care intra pe teritoriul RM, la solicitarea părinților/reprezentanţilor legali sau în situaţia în care există dubii in privinta abilitățiii copilului de a călători fără supraveghere

Pentru serviciul UMNR se percepe o taxă de 60 EUR pentru fiecare zbor Air Moldova. Serviciul dat va fi prestat cu condiţia să fie solicitat în momentul rezervării biletului și să fie confirmat în prealabil de către Air Moldova. La plecare, părintele sau adultul împuternicit să însoţească minorul la aeroport, trebuie să semneze la ghişeul de înregistrare, formularul de cerere de însoţire al minorului (Handling Advice), fiind totodată obligat sa fie prezent in aeroport pina la decolarea aeronavei. La sosire, minorul va fi predat doar adultului desemnat în formularul Handling Advice semnat în aeroportul de plecare, dupa verificarea unui act de identitate valabil.

Adultul desemnat în act, trebuie să fie prezent la aeroportul de destinație, înainte de sosirea zborului. În cazul în care adultul prezent în aeroport nu este persoana menționată în actul semnat Handling Advice , persoana respectivă trebuie să dețină o autorizație scrisă din partea părintelui sau tutorelui desemnat care confirmă permisiunea de a prelua minorul. În cazul în care adultul desemnat nu se prezintă la aeroport pentru a prelua copilul minor sau se prezintă cu întârziere, compania Air Moldova este în drept să întreprindă orice măsuri considerate rezonabile și necesare pentru a asigura siguranța minorului, inclusiv reîntoarcerea acestuia la destinația inițială, cu următorul zbor disponibil.

Părintele sau tutorele va fi obligat să ramburseze companiei aeriene, toate cheltuielile adiționale suportate până la preluarea minorului din custodia companiei.