Transportarea animalelor domestice

Air Moldova accepta spre transportare doar ciini si pisici dupa acordul preventive al companiei. Transportarea animalelor domestice se efectuează în containere speciale şi numai în salonul aeronavei.

Air Moldova nu accepta spre transporatre animale mari in cala.

Transportarea animalelor domestice

Air Moldova nu acceptă animale pe cursele cu destinaţia spre/din Marea Britanie, Irlanda, Portugalia.

Pasagerul trebuie să declare agentului de vînzări bilete despre intenţia de a transporta animale în timpul procurării biletului.

Greutatea animalelor, precum şi greutatea containerelor şi a hrănii pentru acestea, nu se includ în norma de transportare gratuită a bagajului. Pentru transportarea animalelor se percepe o taxa de 60 euro per segment. Masa admisibilă a containerului nu trebuie să depăşească 8kg, iar suma dimensiunilor 115 cm (25 x 40 x 50)

Primirea spre transportare a animalelor domestice se acceptă numai cu condiţia, că pasagerul îşi asumă toată responsabilitatea pentru ele semnind o declaratie speciala in acest sens la plecare. Compania aeriana nu poartă raspundere pentru vătamarea, pierderea, înbolnavirea sau moartea animalului transportat cît şi de neacceptarea acestora la destinaţia transportată sau în puctul de tranzitare spre destinaţia transportată.

În caz de transportare a animalelor sus menţionate pasagerul trebuie:

1. Să prezinte următoarele acte şi să îndeplinească urmatoarele condiţii:

 • Paşaport pentru animale de companie
 • Certificat privind starea sănătăţii animalului
 • Carnetul vaccinărilor
 • Permisul de export / import / transit
 • Animalul trebuie să aibă un dispozitiv electronic (transponder) sau un tatuaj vizibil

  Transportarea animalelor de companie spre țările din UE


  Pasagerii care calatoresc cu animale in ţarile UE din ţari terţe non UE, trebuie să îndeplinescă cerinţele pentru transportarea animalelor conform Regulamentului (CE) Nr .998/2003, care includ următoarele:

  • Identificarea: Animalul transportat trebuie sa fie identificat cu un transponder (microcip), care să respecte standardul ISO 11784 și să poată fi citit de un dispozitiv de citire compatibil cu standardul ISO 11785. Dacă transponderul nu corespunde cerințelor, proprietarul trebuie să furnizeze mijloacelor necesare pentru citirea transponderului. Identificarea animalului trebuie sa fie efectuată înaintea vaccinării anti-rabice.
  • Certificat veterinar de sănătate, model prevăzut de Anexa IV, Regulamentul UE nr: 577/2013 Animalul trebuie să fie însoţit de un certificat de sănătate eliberat de un veterinar oficial desemnat de catre autoritatea compententă a statului din care provine animalul , sau la re-intrare in UE de un paşaport tip UE, care să certifice valabilitatea vaccinării anti-rabice sau a revaccinării în conformitate cu toate normele sanitare al regulamentului menționat. Deasemenea certificatul de sănătate trebuie să fie însoțit de o declarație semnata de proprietar, (model din anexa IV, secțiunea A și B, Regulamentul UE nr: 577/2013), prin care se confirmă că circulația animalului este de natură necomercială. Certificatul veterinar se consideră valabil timp de 10 zile de la data emiterii.
  • Vaccinarea antirabică: Animalul trebuie să fie vaccinat contra rabiei cel puțin cu 30 zile și cel mult 1 an pînă la călătorie. Deasemenea animalul trebuie să fi fost supus unei analize de sînge cu scopul titrării anticorpilor de protecţie întru verificarea eficacităţii vaccinării antirabice. Acest test poate fi realizat la cel puţin 30 zile de la vaccinare şi cu 3 luni înainte de momentul călătoriei, la un laborator autorizat de UE. Animalul va putea călători spre EU doar dacă titrul de anticorpi anirabici este de cel puțin 0.5UI/ml. Pentru informatia despre laborator accesaţi: http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/approval_en.htm

   Nota: Această perioada de asteptare de 3 luni nu se va aplica în cazul reintrării in UE a unui animal al cărui paşaport certifică realizarea titrării cu rezultat pozitiv înainte ca animalul să fi părăsit teritoriul UE.
  • Nu se vor admite pentru transportare animalele care nu au fost vaccinate contra rabiei, nu au fost supuse testului serologic pentru verificarea titrului de anticorpi pentru rabie și care sunt mai mici de 7 (şapte) luni.
  • În situația în care animalul nu îndeplinește cerințele sanitare veterinare ale UE, Serviciul Veterinar din aeroport poate refuza intrarea animalului în UE și reexpedia animalul în țara de origine, cheltuielile fiind suportate de către proprietarul ce însoțește animalul.
  • Există anumite rase de câini/pisici considerate periculoase și care sunt interzise în unele țări din UE. Recomandăm că înainte de călătorie, pasagerul să consulte lista raselor de animale interzise pentru țara în care intenționează să călătorească.
  • Pentru informaţie adiţională cu privire la transportarea necomercială a animalelor domestice spre ţările UE accesaţi: http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/nocomm_third_en.print.htm
  • Transportul animalelor de companie spre Elveția/Geneva: Toate condițiile Regulamentului EU, menționate mai sus, trebuie respectate.

   Adițional, pasagerul care intenționează să călătorească sau să re-intre cu animalul în Elveția, va trebui sa solicite o permisiune de import de la Oficiul Federal Veterinar Elvețian (FSVO). Solicitarea se va expedia către FSVO la adresa de mail: infobew@blv.admin.ch cu 3 săptămîini înainte de călătorie. Formularul si detalii, găsiți aici.

   Pentru toate detaliile cu referire la importul animalelor în Elveția, accesați site-ul Oficiului Federal Veterinar Elvețian: https://www.blv.admin.ch/blv/en/home.html.

  Transportarea animalelor de companie spre Israel:

  • În conformitate cu regulamentul Ministerului Agriculturii din Israel, pentru intrarea in Israel a animalelor de companie (câini si pisici) inclusiv si câinii utilitari e necesar de primit din timp, cu cel puțin 2 zile pînă la călătorie, un Permis pentru zbor ( Authorization to fly with pet) to emis de Departamentul Servicii Veterinare din cadrul Ministerului Agriculturii. Transportul animalului spre Israel în calitate de bagaj e posibil doar dacă pasagerul ce transportă animalul s-a aflat împreună cu animalul cel puțin 90 zile pînă la zbor. În cazul în care pasagerul ce transportă animalul nu s-a aflat cu animalul în ultimele 90 zile pîna la zbor sau nu poate confirma acest fapt, adițional la Permisul de zbor , va fi necesar de obținut si Licența de Import de la Ministerului Agriculturii, iar acest animal poate fi transportat doar in calitate de cargo, în conformitate cu regulamentul de import al țării.
  • Important: Este responsabilitatea pasagerului să obțină toate permisele necesare și să le prezinte la check-in. În cazul în care pasagerul nu prezintă permisul pentru zbor “Authorization to fly with pet” de la Departamentul Servicii Veterinare al statului Israel, compania nu va accepta animalul spre transportare iar Air Moldova nu va duce nici o responsabilitate. Acest permis pentru zbor va conține informații despre ziua plecarii si numarul cursei și este valid doar pentru o intrare.
  • Nota informativă cu cerințele privind transportul de pisici și câini în Israel si toate anexele ce trebuie completate si expediate catre Departamentul Servicii Veterinare al statului Israel , le puteți găsi aici.
  • Pentru a primi permisul de zbor de la Departamentul Servicii Veterinare( Israel), proprietarul trebuie să trimită o notificare (anexa B din "Information Sheet" atasat) și copiile certificatelor de sănătate veterinară ale animalului către Serviciul Veterinar al Aeroportului Ben Gurion / Tel Aviv la adresa mail: vs-airport@moag.gov.il, cu cel puțin 2 zile lucrătoare înainte de călătorie. Telefonul Serviciului Veterinar al Aeroportului Ben Gurion / Tel Aviv : + 972 3 9792240
  • Animalul trebuie să fie însoțit de un certificat de sănătate veterinar eliberat cu cel mult 10 zile înainte de plecare, semnat de un medic veterinar guvernamental din țara de origine. Certificatul de sănătate trebuie să respecte modelul de certificat din Anexa A din nota informativă "Information Sheet" anexată mai sus. Certificatul trebuie să fie însoțit și de declarația proprietarilor că animalul a fost în posesia lor în ultimele 90 de zile înainte de călătorie , Anexa C din nota informativă "Information Sheet".
  • Condițiile de sănătate aplicabile pentru circulația necomercială a animalelor spre Israel:
   1. Animalul trebuie să aibă vârsta de peste 4 luni la sosirea în Israel
   2. Animalul trebuie să fie sănătos, fără semne de boli contagioase, fapt confirmat de medicul veterinar în certificatul de sănătate.
   3. Animalul trebuie identificat cu un cip electronic care transmite pe o frecvență de 134,2 K "H (kilohertz), care respectă standardul ISO 11784 sau poate fi citit de un dispozitiv de citire care respectă standardul ISO 11785. Dacă microcipul nu corespunde cerințelor, proprietarul trebuie să furnizeze mijloacele necesare pentru citirea acestuia.
   4. Animalul trebuie să fie vaccinat împotriva rabiei cu cel mult un an și cu cel puțin 30 de zile înainte de sosirea în Israel.
   5. Animalul trebuie să fi fost supus unui test de sânge (nu mai puțin de 30 de zile după vaccinare) într-un laborator aprobat de OIE (Organizația Mondială pentru Sănătatea Animală), care să demonstreze că titrul de anticorpi neutralizanți este egal sau mai mare de 0,5 IU/ml. Animalul va putea intra în Israel doar dacă va avea testul serologic cu rezultatul testului ce corespunde cerințelor.
  • Anumite rase de animale sunt considerate periculoase și sunt interzise pentru transportare in Israel. Recomandăm că înainte de călătorie, pasagerul să consulte lista raselor de animale interzise /periculoase pentru Israel.
  • Dacă nu se respectă toate condițiile menționate mai sus si pasagerul nu prezinta Permisul de zbor, transportarea sau intrarea în Israel a animalului este refuzată, animalul fiind pus în carantină și/sau returnat în țara de origine din contul proprietarului.

2. Să ţină cont de următoarele condiţii:

Animalul:

 • trebuie să fie curat, sănătos, inofensiv
 • să nu fie gestant
 • să nu deranjeze pasagerii
 • să fie rezervat cu cel putin 24 ore înainte de zbor , indicîndu-se codul special PETC, greutatea şi dimensiunile containerului
 • trebuie să se găsească într-un container adecvat, trebuie să poată să stea în poziţie naturală în picioare, să poată să se întoarcă, să se culce (cu excepţia animalelor Ghid )
 • trebuie transportat în cabină şi nu în cala pentru bagaj

Container:

 • este interzisă de a fi pus pe scaun
 • greutatea maximă a containerului şi a animalului trebuie să fie nu mai mult de 8 kg
 • suma maximă a dimensiunilor nu mai mult de 115 cm (25 x 40 x 50)
 • trebuie să fie procurat de pasager
 • trebuie să fie bine ventilat, bine fixat, confecţionat dintr-un material dur, cu fundul absorbant şi care n-ar putea fi uşor distrus de animale; cutiile din carton pentru pisici nu sunt potrivite pentru transportare
 • pasagerul la achiziţionarea containerului trebuie să ţină cont de dimensiunile animalului, în conformitate cu următoarele indicaţii: 

Animalele Ghid sint ciinii utilitari care insotesc pasagerii cu mobilitate redusa, in special pe cei nevazatori. Pasagerii care călătoresc însoţiţi de câini utilitari vor informa incă din momentul rezervării despre acest fapt.

Animalele Ghid (cîinii), sunt acceptete gratuit, ţinînd cont de următoarele condiţii:

 • Greutatea şi mărimea poate sa fie restricţionată pe tip de aeronava
 • Pasagerul trebuie să deţină un certificat, care confirmă statutul de "Animal Ghid"
 • Nu este permis să se deplaseze prin aeronavă
 • Nu trebuie să ocupe un scaun
 • Nu trebuie plasaţi în container
 • Dar trebuie sa fie cu botnita si lesa

In cazurile de transpoartare a animalelor se recomandă de a se consulta serviciul veterinar Aeroportului Chişinău înainte de zbor: + 373 22 52-54-89